Зроби собі закладку!

/ Слідкуйте за нами: ВКYouTubeFacebookTwitterGoogle+

ТНТУ у плині літ (1960)


Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя заснований у 1960 році як загальнотехнічний факультет Львівського політехнічного інституту з вечірньою та заочною формами навчання. З лютого 1962 року розпочалася підготовка фахівців за денною формою навчання. 15 травня 1964 року факультет реорганізовано у Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту з першими кафедрами: вищої математики, нарисної геометрії та графіки, технічної механіки, фізики й енергетики. У 1968-1985 рр. проводилась інтенсивна робота з оснащення аудиторій та лабораторій необхідним устаткуванням та обладнанням, поповнення професорсько-викладацького складу кандидатами та докторами наук, з організації окрім стаціонарної та заочної форм навчання і вечірнього факультету, створення філіалів кафедр на виробництві, відбувалось розширення навчальних площ, будівництво нових навчальних корпусів. 27 лютого 1991 року на базі Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту створено Тернопільський приладобудівний інститут — другий вищий навчальний заклад такого профілю в Україні. На той час інститут включав 3 факультети, що об'єднували 13 кафедр. Загальний контингент студентів складав 2420 чоловік. Згідно рішення Міжгалузевої акредитаційної комісії в 1994 році навчальний заклад акредитовано в повному обсязі за IV рівнем. З квітня 1995 року навчальний заклад носить ім'я видатного українського вченого та громадського діяча Івана Пулюя. Постановою Кабінету Міністрів України №1563 від 30 грудня 1996 року на базі Тернопільського приладобудівного інституту імені Івана Пулюя створено Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. 11 грудня 2009 року за вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки та враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності ТДТУ указом №1024/2009 президента України університету надано статус національного. Сьогодні Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, член Європейської асоціації університетів, є навчальним, науковим, інженерним та культурним центром Західного регіону України. Університет готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямами й спеціальностями в галузі комп’ютерних та інформаційних технологій, інформаційної безпеки, програмної та комп’ютерної інженерії, машино- та приладобудування, автомобільного транспорту, електро- та радіотехніки, будівництва, харчової інженерії, підприємництва, менеджменту, маркетингу, фінансів, обліку та психології. В університеті можна отримати наукові ступені кандидата й доктора наук. У складі університету 5 факультетів, 3 коледжі, 2 технічні ліцеї, де навчається близько 10 тисяч студентів. В основі підготовки молодих спеціалістів університету – застосування новітніх комп’ютерних технологій навчання, залучення висококваліфікованого науково-педагогічного персоналу, використання сучасної матеріально-технічної бази, ефективна співпраця із закордонними вищими навчальними закладами. Технічний виш виступає організатором ряду міжнародних конференцій, підтримує наукові зв'язки з провідними закордонними університетами Франції, Німечччини, Англії, Швейцарії, Польщі, США, Канади й іншими. В університеті створена перша в Україні регіональна академія CISCO, яка готує спеціалістів в галузі комп'ютерних мереж, діє Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля», як платформа для широкої активізації інноваційної діяльності в галузі екології, енергозбереження та інформаційних технологій. За підтримки Європейського союзу відкрито Регіональний міжуніверситетський Стартап-центр ТНТУ, який допомагає студентам у розвитку та реалізації нових проектів, інноваційних та бізнес ідей, підвищенні конкурентоспроможності та здатності до працевлаштування. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя є лідером на ринку освітніх послуг західного регіону та кілька років поспіль входить у двадцятку кращих серед більш, ніж 200 університетів та десятку – серед технічних вищих закладів України. Університет у своїй діяльності в повній мірі реалізує сучасні тенденції розвитку вищої школи, задовольняє потреби області та регіону у висококваліфікованих фахівцях, виступає осередком науки і культури.