Адресова книга Тернополя (1935-36) ст.6-7

Inspektor Starostw: Władysław Sąrdecki.
Inspektor Powiatowych Związków Komunalnych: Witold Chmarzyński. Kierownik   Kancelarji   Urzędu   Wojewódzkiego: Franciszek Bachurski.

Wydział Bezpieczeństwa Publicz.: Naczelnik: Wacław Żyborski.
Oddz. Politycz. Kierownik: Władysław Klimczak. Oddz. Porządku Publ. Kierownik: Piotr Koszykowski. Wydział Samorządu. Naczelnik: Witold Żurawski. Oddz. Admin.Samorząd. Kierownik: Dr. Henryk Ileaubourg.
Wydział Admin. Naczelnik Wydz.: Dr. Ludwik Laniewski. Oddz. Stanu Cywilnego. Kierownik: Wiesław Sta
Iony Dobrzański.  Oddz. Przemysłowy. Kierownik: Dr. Włodzimierz Mihułowicz.

Wydział Wojskowy. Naczelnik: Eugenjusz Kopeć. Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych. Naczelnik: Inż. Józef Juszczyk.

Inspektor Rolnictwa: Inż. Tadeusz de Niseau.
Oddz. Urządzeń Rolnych. Kierownik: Inż. Kazimierz Żmigrodzki.
Oddz. Pomiarów Rolnych. Kierownik: Inż. Jan Chmielecki.
Inspektor Ochrony Lasów: Inż. Stanisław Adamowiez.
Inspektor Weterynarii: Stanisław Krauss.

Wydział Komunikacyjno Budowlany. Naczelnik Wydz Inż. Władysław Burgielski. Oddz. Budowlany. Kierownik: Agenor Smoluchow ski. Oddz. Drogowy. Inż. Franciszek Przywirski.

Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia. Naczelnik Wydz.: Dr. Czesław Kujawski. Oddz. Opieki Społecznej. Kierownik: Mgr. Juljusz Strusiński.

Oddz. Sanitarn. Inspektor: Dr. Henryk Feit. Inspektor Farmaceutyczny: Tadeusz Najder. Telefon Centrali Pocztowej Międzymiastowej Nr  9 Miejskiej: Nr. 23, 125, 140 i 220. Uwaga: Numera tych linij połączone są z wewnętrzną centralą Urzędu Wojewódzkiego, która łączy wszystkie komórki Urzędu.

STAROSTWO POWIATOWE TARNOPOLSKIE ul. Mickiewicza 14, tel. 32.

СЕКТОР САГАЙДАЧНОГО,2
Starosta: Tomasz Malicki. Godziny przyjęć dla stron od 10—15tej z wyjątkiem niedziel i świąt.

Zastępca Starosty: Dr. Stanisław Nowak.

Referat Ogólny. Sprawy związane ze stanowiskiem Starosty jako reprezentanta Rządu. Referat organizacyjny. Sprawy organizacyjne, osobowe.
Referat RachunkowoGospodarczy: Stanisław Hosumbek, kierownik kanc.
Referat bezpieczeństwa publicznego, sprawy porządku publicznego. Referendarz: August Kuderewicz. Referat Administracyjny: M,gr. Karol Zaleski. „Wojskowy: Mgr. Adam Herasymowicz. KarnoAdmin.: Eugenjusz Kaleta, sekr. adm. „  

Pracy, Opieki i Zdrowia: Dr. Stanisław Zieliński, lek. pow. „Weterynaryjny: Eugenjusz Dubiel, pow. lek. wet.

„Ochrony Lasów: Inż. Kazimierz Winnicki. „ Inwalidów Wojennych: Aleksander Zdano wicz. Biuro informacyjnopodawcze, ekspedytura, składnica akt., Archiwum: Stanisław Hosumbek, kierownik kancelarji.

Policja Państwowa
                                                                                                                                                                    Komenda

Wojewódzka  P. P. w Tarnopolu ul. Finkla 5, telef. 153.
Komendant Wojewódzki: Abczyński Ludwik, Podinsp. P. r., tel. 15,
Zastępca Kom. Wojew. i Oficer inspekcyjny: Gorczynski Wiktor, Podinsp. P. P.
Referat Administr. Personal: Kinda Romuald, Nadkom. P. P.
BudżetowoGospodarczy: Schultz Jan, Komisarz P. P.

Miejski Zakład Elektryczny w Tarnopolu, tel. Nr. 7.                                                                              
wykonuje instalacje elektryczne na ulgowych warunkach kredytowych

Wojskowy: Czech Władysław, Podkom. P. P. Urząd śledczy mieści się przy ul. Mickiewicza 5, I. p. Naczelnik Urz. Śledczego: Zubik Marjan, Nadkom. P. P. tel. 332.

Zastępca Nacz. Urz. ŚL: Gończarczyk Romuald, Nadkom. P. P., tel. 336.

KOMENDA POWIATOWA P.P.  W  TARNOPOLU ul. Mickiewicza 5.

Komendant Powiatowy: Makowiecki Marian, Nadkom. P. P. Komisarjat   Policji  Państwowej.
Kierownik: Kubasik Konstanty, Kom. P. P. Zastępca kierownika: Oborski Ignacy, aspirant.
Wydział  Śledczy: Kierownik: Bigda Stanisław, Podkom. P. P.
Uwaga: W gmachu Komendy Powiatowej P. P. przy ul. Mickiewicza 5, mieści się policyjna centrala telefoniczna z połączeniami międzymiastowemi Nr. 20, 35, 50 i 219, która łączy bezpośrednio wszystkie Urzędy Policyjne w Tarnopolu.

URZĄD  SKARBOWY  PODATKÓW  I  OPŁAT SKARBOWYCH

oraz Urząd Skarbowv Akcyz i Monopolów Państwowych w Tarnopolu, ul. Piłsudskiego 1, Nr. telefonów: pierwszy 302, drugi 109.

Sądownictwo.

Sąd okręgowy w  Tarnopolu ul. Mickiewicza 22, tel. 106.

Prezes: Ceglecki Kazimierz.
Wiceprezesi: I. Dr. Leonard Wędrychowski; II. Gostkowski Zygmunt.
Sędziowie okręgowi: Mieszkowski Józef, Leorber Maurycy, Cebrowski Wiktor, Rzepnijski Bohdan, Herman Maurycy, Tilp Feliks, Dr. Siekanowicz Fiotr, Dr. Kobieński Jan.
Sędzia okr. śledczy: Dr. Janelli Piotr.

SĄD GRODZKI W TARNOPOLU ul. Mickiewicza 22, tel. 270.

Kierownik Sądu: Karczewski Władysław.
Sędziowie grodzcy: Wajcowicz Andrzej, Dr. Rudeński Jan, Mieleszkiewicz Włodzimierz, Dr. Czerski Ignacy, świstun Michał Jan, Bigda Mikołaj, Gürtler Seweryn Witold.

Prokuratorja Sądu Okręgowego w Tarnopolu. ul. Mickiewicza 20, tel. 96.

Prokurator okręgoroy: Muzyka Bronisław. Wiceprokuredor: Więckowski Antoni, Zieliński Eusta
Podprokurator: Rybicki Jan.
Sekretariat: Krajewski Michał, kierownik sekretarjatu.
Władze duchowne: Ks. dziekan Dr. Antoni Ratuszny;

M. STEINHÄUSEL I SYN TARNOPOL, Plac Dominikański Skład przyborów kościelnych i cerkiewnych. — Pracownia bronzownicza, hafciarnia, szwalnia szat liturgicznych i sztandarów.

Ключові слова

Відео (233) Спогади (151) Паралелі (112) Цікаве (104) Люди (79) Ірина Максимів (64) Листівки PL (54) Євреї (51) Парафіяльний костел (47) 1944 (45) Фото PL (41) Статті (38) Загальний вид (37) Катедра (35) Фотосалон (34) дядьСаша (34) 1917 (33) Неіснуючі будинки (33) Сумне (32) Шевченка (32) Кухня (29) Став (28) Невідоме (26) Старий замок (25) Книги (24) Володимир Мороз (22) Стара синагога (22) Діти (21) Підземелля (21) 1939 (20) Пам'ятники (20) Смішне (20) Микулинецький цвинтар (19) Вокзал зд (18) Старий ринок (18) Транспорт (18) Ярослав Максимів (18) Готель Подільський (16) Карти (16) Руїни (16) 1СВ (15) Володимир Сушкевич (15) Монастирська церква (15) Надставна церква (15) Середня церква (15) Зима (14) Магістрат (14) Німецька окупація (14) Руська (14) 1908 (13) 1938 (13) Нове окописько (13) Ріка Серет (13) Фото СРСР (13) Герб (12) Стара преса (12) 1918 (11) Адам Міцкевич (11) Онуфрій Саїк (11) Роман Івашкевич (11) 1941 (10) 2011 (10) Голокост (10) Документи (10) Перша гімназія (10) Різдво (10) 1930-ті (9) Єзуїтський костел (9) Майдан Волі (9) Медицина (9) Околиці (9) ППР (9) Підзамче (9) СРСР (9) Сражение за Тарнополь (9) 1903 (8) 1915 (8) 1936 (8) 1950-ті (8) Ігор Король (8) Володимир Громницький (8) Залізниця (8) Майдан Волі 2 (8) Меморіальні дошки (8) Олег Швидкий (8) Острозького (8) Полковниківка (8) Промо (8) Сагайдачного (8) Свята (8) Фото (8) Фото SV (8) Шевченка 21 (8) 1898 (7) 1900 (7) 1930 (7) 2006 (7) 2012 (7) Sowiniec (7) Богдан Свистун (7) Войско (7) Володимир Кріса (7) Загребелля (7) Окружний суд (7) Олександр Семенів (7) Перші москалі (7) Пожежники (7) Сокіл pl (7) Старий парк (7) Стахо-вар'ят (7) 1910 (6) 1911 (6) 1931 (6) 1942 (6) 2013 (6) 2СВ (6) NAC (6) Аерофотозйомка (6) Вбивства (6) Володимир Лучаківський (6) Дитинство (6) Йозеф Перль (6) Коперніка 14 (6) Любомира Бойцун (6) Музеї (6) Музика (6) Міст рампа (6) Новий замок (6) Оболоня (6) Поділ (6) Радіо (6) Сагайдачного 3 (6) Тарновського (6) Трьохсторонній годинник (6) Тюрма (6) Фонтани (6) Юрій Свідерський (6) 1896 (5) 1913 (5) 1926 (5) 1935 (5) 1945 (5) 1962 (5) Багата (5) Бойня (5) Весілля (5) Влодко Іваницький (5) Володимир Мисула (5) Віадук (5) Ганна Саїк (5) ДАТО (5) Демографія (5) Диваки (5) Криниці (5) МЕМ (5) Омелян Кузьміньчук (5) Острозького 11 (5) Острозького 9 (5) Парк Шевченка (5) Петриків Голокост (5) Рудка (5) Станіслав Ковальчук (5) Стефа Заводович (5) Сун (5) Театралка (5) Українською (5) Шевченка 3 (5) 1672 (4) 1861 (4) 1868 (4) 1872 (4) 1895 (4) 19 липня (4) 1901 (4) 1907 (4) 1909 (4) 1914 (4) 1916 (4) 1919 (4) 1921 (4) 1923 (4) 1933 (4) 1943 (4) 1947 (4) 1952 (4) 1956 (4) 1990 (4) 2003 (4) 2014 (4) 23 травня (4) Адресова 35 (4) Бабада (4) Влада (4) Гвара (4) Готель Пунчерта (4) Грушевського 2 (4) Джерела (4) Доли (4) Дорошівка (4) Дім Парнаса (4) Електрівня (4) ЗУНР (4) Замкова брама (4) Качали (4) Кладка (4) Кульчицької 4 (4) Листопадова 4 (4) Махабунди (4) Миколая (4) Назва міста (4) Освіта (4) Острів Чайка (4) Палац Загребелля (4) Плани (4) Пляжі (4) Польською (4) Промисловість (4) Руська 23 (4) Сагайдачного 4 (4) Св.Вінцентій (4) Спорт (4) Старе окописько (4) Татарська (4) Турист (4) Українська гімназія (4) Фортеця (4) Фото DE (4) ЦУМ (4) Цвинтарна брама (4) Цегла (4) Чорновола (4) Шевченка 29 с (4) Шпацір (4) Юзеф Пілсудський (4) Ярослав Гулько (4) 1 січня (3) 11 листопада (3) 1825 (3) 1836 (3) 1840 (3) 1888 (3) 1890 (3) 1892 (3) 1893 (3) 1894 (3) 1897 (3) 1899 (3) 1906 (3) 1912 (3) 1920 (3) 1924 (3) 1925 (3) 1927 (3) 1929 (3) 1932 (3) 1934 (3) 1946 (3) 1949 (3) 1954 (3) 1955 (3) 1957 (3) 1959 (3) 1969 (3) 1970 (3) 1983 (3) 1994 (3) 2002 (3) 25 квітня (3) 29 вересня (3) Іван Мазур (3) Ігор Дуда (3) Іграшки (3) Альбоми (3) Анатолій Лещишин (3) Ашкеназі (3) Богдан Васильків (3) Броварня (3) Будинок на цвинтарі (3) Білецька (3) Валова (3) Ветерани (3) Віктор Хара (3) Вілла Грабовського (3) Гетто (3) Грушевського (3) Дмитро Мулярчук (3) Замонастирська (3) Захоронки (3) Йосип Сліпий (3) Каналізація (3) Каплиця Антонія (3) Коперніка 1 (3) Кульчицької (3) Кульчицької 3-5 (3) Легенди (3) Листопадова (3) Листопадова 5 (3) Листівки СРСР (3) Львів (3) Майки (3) Микола Саїк (3) Мстислава 2 (3) Міст Петриків (3) Неіснуючі МО (3) Неіснуючі вулиці (3) Новий світ (3) Німці (3) Острозького 20 (3) Подільська Нижня (3) Подільський банк (3) Події (3) Поховання (3) Похорони (3) Рейхенберг (3) Релігія (3) Речі (3) Руська 56 (3) Сагайдачного 2 (3) Сасовер (3) Сергій Чернишов (3) Сибір (3) Старий ринок 1а (3) Староство (3) Січинського (3) ТОКМ (3) Театр (3) Франка (3) Франка 12 (3) Хмельницького (3) Цвинтар Загребелля (3) Цвинтар рогатка (3) Цвинтарна каплиця (3) Шевченка 33 с (3) Шевченка 39 (3) Шия (3) Шмуель Агнон (3) Юля Саїк (3) Ялинка (3) Ян Тарновський (3) св Текля (3) 1 вересня (2) 10 лютого (2) 12 липня (2) 12 листопада (2) 15 березня (2) 15 квітня (2) 17 липня (2) 18 липня (2) 1809 (2) 1817 (2) 1829 (2) 1851 (2) 1860-ті (2) 1870 (2) 1873 (2) 1875 (2) 1880 (2) 1882 (2) 1883 (2) 1886 (2) 1891 (2) 1905 (2) 1922 (2) 1928 (2) 1937 (2) 1940 (2) 1948 (2) 1953 (2) 1958 (2) 1960 (2) 1960-ті (2) 1968 (2) 1975 (2) 1992 (2) 1995 (2) 1997 (2) 2008 (2) 2010 (2) 2015 (2) 21 червня (2) 22 травня (2) 24 липня (2) 25 жовтня (2) 27 серпня (2) 27 червня (2) 28 серпня (2) 30 серпня (2) 31 липня (2) 4 липня (2) Ігор Герета (2) Ігри (2) Ідеї (2) Ілярій Брикович (2) Іпотечний банк (2) Автовокзал (2) Андрей Шептицький (2) Баба Слава (2) Бережанська (2) Богдан Любий (2) Борделі (2) Борис Кошечкін (2) Будинок Свистуна (2) Вадим Перець (2) Василь Бекесевич (2) Великдень (2) Випивка (2) Водоканал (2) Галягура (2) Гоголя 3 (2) Годинник Катедра (2) Готель Адлера (2) Готель Польонія (2) Готель Тернопіль (2) Дороги (2) Едуард Гронський (2) Жебраки (2) Завод Доли (2) Зарихти (2) Кава (2) Казимирівська площа (2) Калина (2) Ковчег (2) Кооперативний (2) Коперніка (2) Криниця родючості (2) Крушельницької (2) Людовік Фінкель (2) Магістрат 1 (2) Михайло Бріль (2) Могила ЖСР (2) Міст маяк (2) Над Ставом (2) Новий рік (2) Обеліск (2) Олексій Столяров (2) Острозького 45 (2) Пам'ятник Бандері (2) Пам'ятник Леніну (2) Пам'ятник Франку (2) Пам'ятник Хмельницькому (2) Пам'ятник Шевченку 2 (2) Пані з мітлою (2) Парк Топільче (2) Парохіяльний дім (2) Пелих дім (2) Пенза (2) Перемога (2) Перля (2) Пирогова (2) Пласт (2) Поляки (2) Поліція (2) Пошта (2) Рогатка (2) Рідна школа (2) Сагайдачного 13 (2) Сквер Шевченка (2) Слупи (2) Сніжинка (2) Собача печера (2) Стадникової (2) Старий млин (2) Степан Ратич (2) Струсів (2) Татари (2) Тварини (2) Торговиця Збруч (2) Труба (2) Франка 10 (2) Фундація Острозького (2) Фільми (2) Хмельницького 17 (2) Хмельницького 33 (2) Цвинтар 1 (2) Цукровня (2) Четверта церква (2) Шашкевича (2) Шевченка 1 (2) Шевченка 23 (2) Шептицького (2) Шептицького 7а (2) Ярослав Стецько (2) о Білинський (2) 1 квітня (1) 1 лютого (1) 1 травня (1) 10 вересня (1) 10 жовтня (1) 10 квітня (1) 11 липня (1) 12 березня (1) 12 квітня (1) 12 лютого (1) 12 травня (1) 13 лютого (1) 13 січня (1) 14 грудня (1) 1488 (1) 15 лютого (1) 15 серпня (1) 1544 (1) 1545 (1) 1555 (1) 1561 (1) 1570 (1) 16 жовтня (1) 16 квітня (1) 16 листопада (1) 16 травня (1) 1607 (1) 1609 (1) 1610 (1) 1611 (1) 1612 (1) 1614 (1) 1627 (1) 1636 (1) 1643 (1) 1648 (1) 17 вересня (1) 17 листопада (1) 17 лютого (1) 17 травня (1) 1730 (1) 1744 (1) 1763 (1) 1770 (1) 1783 (1) 1785 (1) 1799 (1) 18 березня (1) 18 лютого (1) 18 серпня (1) 1818 (1) 1819 (1) 1827 (1) 1831 (1) 1838 (1) 1841 (1) 1843 (1) 1847 (1) 1849 (1) 1853 (1) 1855 (1) 1856 (1) 1858 (1) 1862 (1) 1864 (1) 1865 (1) 1867 (1) 1869 (1) 1870-ті (1) 1874 (1) 1876 (1) 1881 (1) 1885 (1) 1887 (1) 19 березня (1) 19 вересня (1) 19 жовтня (1) 19 квітня (1) 19 травня (1) 1902 (1) 1904 (1) 1920-ті (1) 1940-ві (1) 1950 (1) 1951 (1) 1961 (1) 1963 (1) 1965 (1) 1967 (1) 1970-ті (1) 1972 (1) 1973 (1) 1974 (1) 1977 (1) 1982 (1) 1985 (1) 1989 (1) 1990-ті (1) 1996 (1) 1998 (1) 2 вересня (1) 2 грудня (1) 2 липня (1) 2 листопада (1) 2 травня (1) 20 березня (1) 20 січня (1) 20 червня (1) 2000 (1) 2001 (1) 2004 (1) 2009 (1) 2016 (1) 2017 (1) 21 березня (1) 21 грудня (1) 21 лютого (1) 21 серпня (1) 22 грудня (1) 22 липня (1) 22 січня (1) 23 березня (1) 23 вересня (1) 23 листопада (1) 23 січня (1) 23 червня (1) 24 січня (1) 24 травня (1) 24 червня (1) 25 грудня (1) 25 лютого (1) 25 січня (1) 25 червня (1) 26 вересня (1) 26 грудня (1) 26 липня (1) 26 листопада (1) 27 грудня (1) 27 січня (1) 28 березня (1) 28 квітня (1) 28 липня (1) 28 травня (1) 29 липня (1) 29 червня (1) 3 вересня (1) 3 грудня (1) 3 травня (1) 30 вересня (1) 30 травня (1) 31 серпня (1) 4 лютого (1) 4 серпня (1) 5 березня (1) 5 квітня (1) 5 лютого (1) 5 травня (1) 6 березня (1) 6 квітня (1) 7 березня (1) 7 серпня (1) 7 травня (1) 7 червня (1) 8 листопада (1) 8 серпня (1) 8 червня (1) 9 квітня (1) 9 лютого (1) 9 серпня (1) FB (1) TSL (1) Єзуїти (1) Іван Горбачевський (1) Іван Заруцький (1) Іван Франко (1) Ікона 1730 (1) Ікони (1) Інвентарі (1) Ірена Гут (1) Австро банк (1) Австрія (1) Авіація (1) Агенор Голуховський (1) Аксельрод (1) Алея Леніна (1) Алея Раціборського (1) Ангел хоронитель (1) Антон Кохановський (1) Антон Марчевський (1) Багата 2 (1) Багата 9 (1) Бакаїха (1) Банки (1) Березовиця (1) Близнюки колійові (1) Борис Демків (1) Броварна (1) Броварна 14 (1) Бронепотяг (1) Брюкнера (1) Бюлетень 1975 (1) Бюст Стецьку (1) Біла гора (1) Білецька 47 (1) Білогірська (1) В'ячеслав Чорновіл (1) Валерій Старічков (1) Валова 12 (1) Валова музей (1) Вандалізм (1) Василь Вишиваний (1) Василь Стефаник (1) Вбиральні (1) Вертеп (1) Виговського (1) Випадкова зустріч (1) Водохреща (1) Володимир Калин (1) Володимир Мандль (1) Вольф Мессінг (1) Вулицями славетних (1) Відродження (1) Вільне Життя (1) Вітошинські (1) Газ (1) Галицька (1) Георгій Жуков (1) Герета дошка 1 (1) Глибока (1) Глиняна (1) Глиняна 6 (1) Глінки (1) Гнатюка (1) Гоголя (1) Гоголя 11 (1) Голод камінь (1) Голодомор (1) Горбатий (1) Гранд старий (1) Гриби (1) Григорій Грицина (1) Гримайлів (1) Громницького (1) Даніель Штекель (1) Дарія Цвек (1) Джон Звожек (1) Дзвіниця рогатка (1) Домініканська площа (1) Дошка Голубович (1) Дошка Лисенку (1) Дошка Лучаківському 1 (1) Дошка Подільський (1) Дошка УДГ (1) Дошка Франку (1) Дошка Чайковському (1) Дошка Штаб (1) Дошка тюрма (1) Дошка школярі (1) Діонізій Шолдра (1) Діорама 1944 (1) Епідемії (1) Живова (1) За Рудкою 45 (1) Замкова (1) Замкова 16 (1) Заруддя (1) Зацерковна (1) Йозеф Галічер (1) Кадр памяті (1) Казначейство (1) Камінна (1) Камінна 3 (1) Кападоція (1) Каплиця рогатка (1) Каплиця святоіванівська (1) Карпенка (1) Качали 9 (1) Клуб Тернополян (1) Козаки (1) Козацький острів (1) Колекціонування (1) Коперніка 18 (1) Корисне (1) Котляревського (1) Котляревського 2 (1) Котляревського 4 (1) Кошари дубовецькі (1) Кошари замкові (1) Криниця СР (1) Культура (1) Кульчицької 5 (1) Кіно Україна (1) Кіномайстерня (1) Липа (1) Липова 12 (1) Липова 7 (1) Липова. Липова 8 (1) Листопадова 1 (1) Листопадова 2 (1) Львівська (1) Літак (1) Літаки парк (1) М'ясокомбінат 2 (1) М'ясокомбінат 3 (1) МД Загруддя (1) Магістрат 2 (1) Макет (1) Малюнки (1) Медова (1) Микита Хрущов (1) Микола Лисенко (1) Микола Невеселий (1) Микулинецька (1) Михайло Перль (1) Млин Галля (1) Могила Губер (1) Монастирського (1) Морозиво (1) Мстислава (1) Музей Коперніка (1) Музей Крушельницької (1) Музей Чорнобиль (1) Музей політ (1) Музилище 1 (1) Містика (1) Надія Грицина (1) Назарія (1) Назви вулиць (1) Нассау (1) Нахман Крохмаль (1) Незалежності пам (1) Ніч (1) ОДА (1) ОСС (1) Оболоня 13 (1) Одяг (1) Оксана Флінта (1) Олександр Керенський (1) Олександр Пушкін (1) Олесь Маляр (1) Омелян Пріцак (1) Опільського 2 (1) Опільського 6 (1) Острозького 13 (1) Острозького 26 (1) Острозького 62 (1) Острів закоханих (1) Офензива (1) Пагорб (1) Пам'ятник Пілсудському (1) Пам'ятник Шевченку 1 (1) Пан Богдан (1) Паращука (1) Паращука 2 (1) Паращука 4у (1) Парк Загребебелля (1) Паркова (1) Переходи Гайова (1) Перехід Білогірська (1) Печери (1) Пленер Медобори (1) Пляж Біла Гора (1) Погода (1) Погорілес (1) Погруддя Словацького (1) Пологовий (1) Порох Гал (1) Порох Пет (1) Посацка (1) Праведники (1) Проституція (1) Риба (1) Рудольф Галль (1) Руська 15 (1) Руська 25 (1) Руська 28 (1) Руська 37 серце (1) Руська 4 (1) Руська 52 (1) Сагайдачного 6 (1) Самогубці (1) Свят (1) Середня дзвіниця 1 (1) Сидір Голубович (1) Символіка (1) Симон Петлюра (1) Скаути (1) Скульптури Кузнєцова (1) Славко Луцишин (1) Словацького 4 (1) Солодощі (1) Соломія Крушельницька (1) Спога (1) Стадіон (1) Стара ватра (1) Стара піцерія (1) Старий ринок 1 (1) Старошкільна (1) Статистика (1) Стефанія Садовська (1) Стосунки (1) Стрільців 13 (1) Стрільців 17 (1) ТДМУ (1) ТНПУ (1) Танцорова 51 (1) Тарас Циклиняк (1) Татарська 35 (1) Телефон (1) Темпель (1) Тернопіль у плині літ (1) Торгівля (1) Транс (1) Тубдиспансер (1) УГКЦ (1) Фарна (1) Фото 2СВ (1) Франка 11 (1) Франка 20 (1) Франка 7а (1) Футбол (1) Фігурка Нечая (1) ХБК (1) Хмельницького 15 (1) Хмельницького 27 (1) Хмельницького 9 (1) Храми (1) Хрест Загребелля (1) Хрест Чернівецька (1) Цвинтар 2 (1) Цвинтарна (1) Цистерна із спиртом (1) Цікав (1) Чеслав Бліхарський (1) Човнева станція (1) Чорновола 1 (1) Чорновола 14 (1) Чорновола 4 (1) Чорновола 5 (1) Чумацька (1) Чумацька 25 (1) Швейц павільйон (1) Шевченка 10 (1) Шевченка 15 (1) Шевченка 18 (1) Шевченка 25 (1) Шевченка 5 (1) Шептицького 2 (1) Шибениця (1) Школя Перля (1) Шмуель Раппопорт (1) Шоста школа (1) Шпиталь новий (1) Шталаг (1) Юзеф Галічер (1) Юрій Заводович (1) Юрій Луговий (1) Яким Ярема (1) Ян Вікалюк (1) Ян Матейко (1) Яремчука 32 (1) Яремчука 39 (1) Ярослав Ч (1)