Адресова книга Тернополя (1935-36) ст.4-5


"KAŁYNA" BIBUŁKI I TUTKI PAPIEROOWE. SPÓŁDZIELNI BUDUCZNIST W TARNOPOLU
Підприємтсво діяло на вулиці Вояків дивіії "Галичина",21

Do bogactw naturalnych zaliczyć należy, dotychczas niezupełnie zbadane fosforyty w powiecie buczac-kim. pokłady rudowęgla trzeciorzędnego w pasie Wo-roniaków, złoża kamieni budowlanych formacji dewoń-skiej (piaskowiec trembowelski), złoża dolomitowych utworów dostatecznie twardych jako materjał do budowy i konserwacji dróg, rozciągające się w powiatach południowych Województwa, złoża wapieni mioceńskich, bogate pokłady torfów w powiecie radziechow-skim, częściowo kamioneckim, dotąd niewyzyskane jako źródła energji siły wodne, wreszcie lasy zajmujące około 17°/o powierzchni Województwa, w które obfitują jedynie powiaty brzeżański, kamionecki, prze-myślański i radziechowski.

Płyty między jarami, wznoszące się w wielu miejscach ponad 400 m posiadają glebę, która słynie jako wielce urodzajny czarnoziem. Skład jej stanowią glinka, pomieszana z próchnicą stepowych roślin, dająca doskonałą ziemię pod uprawę przedewszystkiem pszenicy, buraków, kukurudzy, a nawet tytoniu, przerabianego na miejscu w rządowych fabrykach w Jagielni-ey i Monasterzyskach. Na wielkich przestrzeniach Podola uprawia się również hreczkę, sprzyjającą hodowli pszczół. To też Podole słynie z pasiecznictwa. Wreszcie w jarze dniestrowym w Zaleszczykach i w Okopach św. Trójcy rozwinęło się sadownictwo, a przedewszystkiem na szerszą skalę pojęta kultura moreli, jedyna na całym obszarze Państwa. W Okopach św. Trójcy udają się nawet dość dobrze winogrona.

A więc Województwo Tarnopolskie posiada charakter wybitnie rolniczy. Z tego charakteru wynika, że stosunkowo najsilniej jest rozwinięty przemysł przetwórczy. Ponadto na specjalną uwagę zasługuje przemysł kilimkarski na większą skalę uprawiany w Glinianach i Tarnopolu. Jedyna w Państwie fabryka Potockiego w Bucźaczu wyrabia słynne makaty, które znajdują zbyt nietylko w Polsce, lecz także i poza jej granicami. Wreszcie ze specjalnych gałęzi przemysłu wymienić należy znajdujące się w Brodach dwa przedsiębiorstwa strzyżenia włosów króliczych i zajęczych tudzież fabrykę zabawek „Kuliki". Centrami handlu są wuększe miasta jak Brody, Tarnopol, Złoczów. Waż-nemi ośrodkami wymiany produktów są targi i jarmarki, szczególną sławą cieszą się targi w Tarnopolu i Ułaszkowcach. Zakupywane na tych targach bydło i trzodę chlewną wywozi się przeważnie poza granice Państwa (Czechy, Austrja, Niemcy). Ważnym artykułem eksportowym są również jaja, nabiał, zboże, oraz po części drzewo.

Osiedla ludzkie rozmieściły się w miejscach nisko położonych przeważnie wzdłuż jarów rzek. Na ważniejszych przejściach wznoszono warowne zamki o charakterze wybitnie obronnym. Brak lasów na większej połaci Województwa, a zatem i drzewa budulcowego zmusił ludność wiejską do budowy mieszkań przy pomocy innego rodzimego materjału. A zatem typową chatą podolską jest lepianka z gliny, kryta słoma. U ludu w kilku powiatach zachowały się do dziś (np. Bil-cze Złote, Zaleszczyki) bardzo piękne i barwne stroje ludowe.

Zabytków przedhistorycznych odkryto na terenie Województwa dość wiele. Szczególnie ciekawą jest jaskinia „Werteba" w Bilczu Złotem, której labirynty są pełne starych naczyń, kości i t. p. Prócz Bilcza Złotego zasługują na wymienienie Dźwinogród nad Dnie-strem (powiat Borszczów), Podhorce (powiat Złoczów), gdzie istnieją ogromne słowiańskie, wałami otoczone grodziska i szereg innych miejsc wykopalisk, z których wydobyto wyroby ceramiczne, naczynia kamienne, groby skrzynkowe i t. p. Najbogatszym skarbem z czasów przedhistorycznych jest z epoki celtyckiej pochodzący złoty skarb z Michałkowa (powiat Borszczów) znajdujący się w Muzeum Dzieduszyckich we Lwowie. Do okolic położonych nad Dniestrem docierały wpływy kultury rzymskiej, o czem świadczą wykopane tu monety rzymskie oraz wał Trajana, rozciągający się w powiecie borszczowskim.

Ziemia ta „mlekiem i miodem" płynąca przechodziła ciężkie koleje. Trzema szlakami wpadały tu hordy najeźdźców od wschodu, pustosząc ogniem i mieczem kraj, który stał się terenem bohaterskich walk i najważniejszych rozpraw oręża polskiego. Niemal wszystkie zamki owiane są wspomnieniami historycz-nemi, każda piędź ziemi przesiąkła krwią najlepszych synów Ojczyzny, którzy broniąc wrogom dostępu do-Państwa, będącego przedmurzem kultury zachodniej, dali życie swe w ofierze.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСТА ТЕРНОПОЛЯ

Obszar miasta: 56,000.000 m2 obszar administr. (3,500.000 m2 obszar zabudowany).

Mieszkańcom: stan z d. 1/4 1934 stałych 36.417. Ogółem 38.500. Zarząd m.:

Prezydent m. Pułkownik Stanisław Widacki.

Wiceprezydent m.: Mr. Jan Pawłowski.

Ławnicy: Marjan Borecki, Józef Czabanowski, Dr. Rudolf Mautel, Dr. Abend Jonas. Radni gminy m. Tarnopola: Dr. Abend Jonas, Brucknera 9; Czarniecki Tomasz, Gaje Wielkie 2949; Eichenbaum Herman, Ruska 4; Einleger Berl, Szeptyckich 25; Fałendysz Andrzej, Tarnowskiego 4; Francoz Schulim,  Piłsudskiego  17;  Hapanowicz Jan, Zagrobela; Dr. Horowitz Salomon, 3. Maja 2;


Jaworczykowski Kazimierz, Kopernika 3; Juzwa Stefan, Kraszewskiego 35; Mr. Kittaer Izydor, pl. Sobieskiego 2; Leszczyński Tadeusz, Kopernika 14: Lubelski Ludwik, Ostrogskiego 17; Łuczyński Władysław, Błonie 22; Majka Jan, Rynek 12; Niemiec Benedykt, Briicknera 5; Ochs Abraham, 29. Listopada 12; Dr. Ohrenstein Saul, Lwowska 24: Onuferko Wąsy I, Gaje Wielkie 40; Przytocki Władysław, Zamkowa 6; Ks. Dr. Ratuszny Antoni, Ruska 1; Rosner Ozjasz, Tarnowskiego 26; Inż. Sawicki Bronisław, Brodzińskiego 5: Dr. Sereth Abraham, Tarnowskiego 17; Stofflowa Zofja, Puntscherta 9; Szołajski Stanisław, Matejki 3; Szumski Jan, Brodzińskiego 3; Terlecki Mikołaj, Kopernika 3; Dr. Wędrychowski Leonard, Pohoreckiego 15 a; Dr. Weissnicht Izak. 3go Maja 21; Wiesel Karol, Tarnowskiego 7: Zagajewski Henryk, Kochanowskiego 15.

Zakłady miejskie:

Elektrownia: Dyrektor Inż. Władysław Szczęsny.
Rzeźnia: Dyrektor lek. wet. Henryk Bubnicki.
Straż Pożarna: Naczelnik Adolf Galant.
Zakiad Czyszczenia Miasta: Kierownik Adolf Galant.


ЛИСТОПАДОВА, 4 / TARNOPOL — Urząd Wojewódzki. URZĄD WOJEWÓDZKI W TARNOPOLU

URZĘDY PAŃSTWOWE.
Administracja ogólna.

Wojewoda: Artur Maruszcwski. Przyjmuje codziennie między dodz. 1113, oprócz soboty Wicewojewoda: Kazimierz DzicwaltowskiClimowt.

Sekretarjat: Rudolf Hacker, sekretarz.

Wydział ogólny: Mgr. Artur Kuntzek, kierownik Oddz. organ izacyjnoosobowego.
Oddz.. Budżetowogospodarczy: Kierownik: Franciszek Brzozowski.

Ключові слова

Відео (233) Спогади (151) Паралелі (112) Цікаве (104) Люди (79) Ірина Максимів (64) Листівки PL (54) Євреї (51) Парафіяльний костел (47) 1944 (45) Фото PL (41) Статті (38) Загальний вид (37) Катедра (35) Фотосалон (34) дядьСаша (34) 1917 (33) Неіснуючі будинки (33) Сумне (32) Шевченка (32) Кухня (29) Став (28) Невідоме (26) Старий замок (25) Книги (24) Володимир Мороз (22) Стара синагога (22) Діти (21) Підземелля (21) 1939 (20) Пам'ятники (20) Смішне (20) Микулинецький цвинтар (19) Вокзал зд (18) Старий ринок (18) Транспорт (18) Ярослав Максимів (18) Готель Подільський (16) Карти (16) Руїни (16) 1СВ (15) Володимир Сушкевич (15) Монастирська церква (15) Надставна церква (15) Середня церква (15) Зима (14) Магістрат (14) Німецька окупація (14) Руська (14) 1908 (13) 1938 (13) Нове окописько (13) Ріка Серет (13) Фото СРСР (13) Герб (12) Стара преса (12) 1918 (11) Адам Міцкевич (11) Онуфрій Саїк (11) Роман Івашкевич (11) 1941 (10) 2011 (10) Голокост (10) Документи (10) Перша гімназія (10) Різдво (10) 1930-ті (9) Єзуїтський костел (9) Майдан Волі (9) Медицина (9) Околиці (9) ППР (9) Підзамче (9) СРСР (9) Сражение за Тарнополь (9) 1903 (8) 1915 (8) 1936 (8) 1950-ті (8) Ігор Король (8) Володимир Громницький (8) Залізниця (8) Майдан Волі 2 (8) Меморіальні дошки (8) Олег Швидкий (8) Острозького (8) Полковниківка (8) Промо (8) Сагайдачного (8) Свята (8) Фото (8) Фото SV (8) Шевченка 21 (8) 1898 (7) 1900 (7) 1930 (7) 2006 (7) 2012 (7) Sowiniec (7) Богдан Свистун (7) Войско (7) Володимир Кріса (7) Загребелля (7) Окружний суд (7) Олександр Семенів (7) Перші москалі (7) Пожежники (7) Сокіл pl (7) Старий парк (7) Стахо-вар'ят (7) 1910 (6) 1911 (6) 1931 (6) 1942 (6) 2013 (6) 2СВ (6) NAC (6) Аерофотозйомка (6) Вбивства (6) Володимир Лучаківський (6) Дитинство (6) Йозеф Перль (6) Коперніка 14 (6) Любомира Бойцун (6) Музеї (6) Музика (6) Міст рампа (6) Новий замок (6) Оболоня (6) Поділ (6) Радіо (6) Сагайдачного 3 (6) Тарновського (6) Трьохсторонній годинник (6) Тюрма (6) Фонтани (6) Юрій Свідерський (6) 1896 (5) 1913 (5) 1926 (5) 1935 (5) 1945 (5) 1962 (5) Багата (5) Бойня (5) Весілля (5) Влодко Іваницький (5) Володимир Мисула (5) Віадук (5) Ганна Саїк (5) ДАТО (5) Демографія (5) Диваки (5) Криниці (5) МЕМ (5) Омелян Кузьміньчук (5) Острозького 11 (5) Острозького 9 (5) Парк Шевченка (5) Петриків Голокост (5) Рудка (5) Станіслав Ковальчук (5) Стефа Заводович (5) Сун (5) Театралка (5) Українською (5) Шевченка 3 (5) 1672 (4) 1861 (4) 1868 (4) 1872 (4) 1895 (4) 19 липня (4) 1901 (4) 1907 (4) 1909 (4) 1914 (4) 1916 (4) 1919 (4) 1921 (4) 1923 (4) 1933 (4) 1943 (4) 1947 (4) 1952 (4) 1956 (4) 1990 (4) 2003 (4) 2014 (4) 23 травня (4) Адресова 35 (4) Бабада (4) Влада (4) Гвара (4) Готель Пунчерта (4) Грушевського 2 (4) Джерела (4) Доли (4) Дорошівка (4) Дім Парнаса (4) Електрівня (4) ЗУНР (4) Замкова брама (4) Качали (4) Кладка (4) Кульчицької 4 (4) Листопадова 4 (4) Махабунди (4) Миколая (4) Назва міста (4) Освіта (4) Острів Чайка (4) Палац Загребелля (4) Плани (4) Пляжі (4) Польською (4) Промисловість (4) Руська 23 (4) Сагайдачного 4 (4) Св.Вінцентій (4) Спорт (4) Старе окописько (4) Татарська (4) Турист (4) Українська гімназія (4) Фортеця (4) Фото DE (4) ЦУМ (4) Цвинтарна брама (4) Цегла (4) Чорновола (4) Шевченка 29 с (4) Шпацір (4) Юзеф Пілсудський (4) Ярослав Гулько (4) 1 січня (3) 11 листопада (3) 1825 (3) 1836 (3) 1840 (3) 1888 (3) 1890 (3) 1892 (3) 1893 (3) 1894 (3) 1897 (3) 1899 (3) 1906 (3) 1912 (3) 1920 (3) 1924 (3) 1925 (3) 1927 (3) 1929 (3) 1932 (3) 1934 (3) 1946 (3) 1949 (3) 1954 (3) 1955 (3) 1957 (3) 1959 (3) 1969 (3) 1970 (3) 1983 (3) 1994 (3) 2002 (3) 25 квітня (3) 29 вересня (3) Іван Мазур (3) Ігор Дуда (3) Іграшки (3) Альбоми (3) Анатолій Лещишин (3) Ашкеназі (3) Богдан Васильків (3) Броварня (3) Будинок на цвинтарі (3) Білецька (3) Валова (3) Ветерани (3) Віктор Хара (3) Вілла Грабовського (3) Гетто (3) Грушевського (3) Дмитро Мулярчук (3) Замонастирська (3) Захоронки (3) Йосип Сліпий (3) Каналізація (3) Каплиця Антонія (3) Коперніка 1 (3) Кульчицької (3) Кульчицької 3-5 (3) Легенди (3) Листопадова (3) Листопадова 5 (3) Листівки СРСР (3) Львів (3) Майки (3) Микола Саїк (3) Мстислава 2 (3) Міст Петриків (3) Неіснуючі МО (3) Неіснуючі вулиці (3) Новий світ (3) Німці (3) Острозького 20 (3) Подільська Нижня (3) Подільський банк (3) Події (3) Поховання (3) Похорони (3) Рейхенберг (3) Релігія (3) Речі (3) Руська 56 (3) Сагайдачного 2 (3) Сасовер (3) Сергій Чернишов (3) Сибір (3) Старий ринок 1а (3) Староство (3) Січинського (3) ТОКМ (3) Театр (3) Франка (3) Франка 12 (3) Хмельницького (3) Цвинтар Загребелля (3) Цвинтар рогатка (3) Цвинтарна каплиця (3) Шевченка 33 с (3) Шевченка 39 (3) Шия (3) Шмуель Агнон (3) Юля Саїк (3) Ялинка (3) Ян Тарновський (3) св Текля (3) 1 вересня (2) 10 лютого (2) 12 липня (2) 12 листопада (2) 15 березня (2) 15 квітня (2) 17 липня (2) 18 липня (2) 1809 (2) 1817 (2) 1829 (2) 1851 (2) 1860-ті (2) 1870 (2) 1873 (2) 1875 (2) 1880 (2) 1882 (2) 1883 (2) 1886 (2) 1891 (2) 1905 (2) 1922 (2) 1928 (2) 1937 (2) 1940 (2) 1948 (2) 1953 (2) 1958 (2) 1960 (2) 1960-ті (2) 1968 (2) 1975 (2) 1992 (2) 1995 (2) 1997 (2) 2008 (2) 2010 (2) 2015 (2) 21 червня (2) 22 травня (2) 24 липня (2) 25 жовтня (2) 27 серпня (2) 27 червня (2) 28 серпня (2) 30 серпня (2) 31 липня (2) 4 липня (2) Ігор Герета (2) Ігри (2) Ідеї (2) Ілярій Брикович (2) Іпотечний банк (2) Автовокзал (2) Андрей Шептицький (2) Баба Слава (2) Бережанська (2) Богдан Любий (2) Борделі (2) Борис Кошечкін (2) Будинок Свистуна (2) Вадим Перець (2) Василь Бекесевич (2) Великдень (2) Випивка (2) Водоканал (2) Галягура (2) Гоголя 3 (2) Годинник Катедра (2) Готель Адлера (2) Готель Польонія (2) Готель Тернопіль (2) Дороги (2) Едуард Гронський (2) Жебраки (2) Завод Доли (2) Зарихти (2) Кава (2) Казимирівська площа (2) Калина (2) Ковчег (2) Кооперативний (2) Коперніка (2) Криниця родючості (2) Крушельницької (2) Людовік Фінкель (2) Магістрат 1 (2) Михайло Бріль (2) Могила ЖСР (2) Міст маяк (2) Над Ставом (2) Новий рік (2) Обеліск (2) Олексій Столяров (2) Острозького 45 (2) Пам'ятник Бандері (2) Пам'ятник Леніну (2) Пам'ятник Франку (2) Пам'ятник Хмельницькому (2) Пам'ятник Шевченку 2 (2) Пані з мітлою (2) Парк Топільче (2) Парохіяльний дім (2) Пелих дім (2) Пенза (2) Перемога (2) Перля (2) Пирогова (2) Пласт (2) Поляки (2) Поліція (2) Пошта (2) Рогатка (2) Рідна школа (2) Сагайдачного 13 (2) Сквер Шевченка (2) Слупи (2) Сніжинка (2) Собача печера (2) Стадникової (2) Старий млин (2) Степан Ратич (2) Струсів (2) Татари (2) Тварини (2) Торговиця Збруч (2) Труба (2) Франка 10 (2) Фундація Острозького (2) Фільми (2) Хмельницького 17 (2) Хмельницького 33 (2) Цвинтар 1 (2) Цукровня (2) Четверта церква (2) Шашкевича (2) Шевченка 1 (2) Шевченка 23 (2) Шептицького (2) Шептицького 7а (2) Ярослав Стецько (2) о Білинський (2) 1 квітня (1) 1 лютого (1) 1 травня (1) 10 вересня (1) 10 жовтня (1) 10 квітня (1) 11 липня (1) 12 березня (1) 12 квітня (1) 12 лютого (1) 12 травня (1) 13 лютого (1) 13 січня (1) 14 грудня (1) 1488 (1) 15 лютого (1) 15 серпня (1) 1544 (1) 1545 (1) 1555 (1) 1561 (1) 1570 (1) 16 жовтня (1) 16 квітня (1) 16 листопада (1) 16 травня (1) 1607 (1) 1609 (1) 1610 (1) 1611 (1) 1612 (1) 1614 (1) 1627 (1) 1636 (1) 1643 (1) 1648 (1) 17 вересня (1) 17 листопада (1) 17 лютого (1) 17 травня (1) 1730 (1) 1744 (1) 1763 (1) 1770 (1) 1783 (1) 1785 (1) 1799 (1) 18 березня (1) 18 лютого (1) 18 серпня (1) 1818 (1) 1819 (1) 1827 (1) 1831 (1) 1838 (1) 1841 (1) 1843 (1) 1847 (1) 1849 (1) 1853 (1) 1855 (1) 1856 (1) 1858 (1) 1862 (1) 1864 (1) 1865 (1) 1867 (1) 1869 (1) 1870-ті (1) 1874 (1) 1876 (1) 1881 (1) 1885 (1) 1887 (1) 19 березня (1) 19 вересня (1) 19 жовтня (1) 19 квітня (1) 19 травня (1) 1902 (1) 1904 (1) 1920-ті (1) 1940-ві (1) 1950 (1) 1951 (1) 1961 (1) 1963 (1) 1965 (1) 1967 (1) 1970-ті (1) 1972 (1) 1973 (1) 1974 (1) 1977 (1) 1982 (1) 1985 (1) 1989 (1) 1990-ті (1) 1996 (1) 1998 (1) 2 вересня (1) 2 грудня (1) 2 липня (1) 2 листопада (1) 2 травня (1) 20 березня (1) 20 січня (1) 20 червня (1) 2000 (1) 2001 (1) 2004 (1) 2009 (1) 2016 (1) 2017 (1) 21 березня (1) 21 грудня (1) 21 лютого (1) 21 серпня (1) 22 грудня (1) 22 липня (1) 22 січня (1) 23 березня (1) 23 вересня (1) 23 листопада (1) 23 січня (1) 23 червня (1) 24 січня (1) 24 травня (1) 24 червня (1) 25 грудня (1) 25 лютого (1) 25 січня (1) 25 червня (1) 26 вересня (1) 26 грудня (1) 26 липня (1) 26 листопада (1) 27 грудня (1) 27 січня (1) 28 березня (1) 28 квітня (1) 28 липня (1) 28 травня (1) 29 липня (1) 29 червня (1) 3 вересня (1) 3 грудня (1) 3 травня (1) 30 вересня (1) 30 травня (1) 31 серпня (1) 4 лютого (1) 4 серпня (1) 5 березня (1) 5 квітня (1) 5 лютого (1) 5 травня (1) 6 березня (1) 6 квітня (1) 7 березня (1) 7 серпня (1) 7 травня (1) 7 червня (1) 8 листопада (1) 8 серпня (1) 8 червня (1) 9 квітня (1) 9 лютого (1) 9 серпня (1) FB (1) TSL (1) Єзуїти (1) Іван Горбачевський (1) Іван Заруцький (1) Іван Франко (1) Ікона 1730 (1) Ікони (1) Інвентарі (1) Ірена Гут (1) Австро банк (1) Австрія (1) Авіація (1) Агенор Голуховський (1) Аксельрод (1) Алея Леніна (1) Алея Раціборського (1) Ангел хоронитель (1) Антон Кохановський (1) Антон Марчевський (1) Багата 2 (1) Багата 9 (1) Бакаїха (1) Банки (1) Березовиця (1) Близнюки колійові (1) Борис Демків (1) Броварна (1) Броварна 14 (1) Бронепотяг (1) Брюкнера (1) Бюлетень 1975 (1) Бюст Стецьку (1) Біла гора (1) Білецька 47 (1) Білогірська (1) В'ячеслав Чорновіл (1) Валерій Старічков (1) Валова 12 (1) Валова музей (1) Вандалізм (1) Василь Вишиваний (1) Василь Стефаник (1) Вбиральні (1) Вертеп (1) Виговського (1) Випадкова зустріч (1) Водохреща (1) Володимир Калин (1) Володимир Мандль (1) Вольф Мессінг (1) Вулицями славетних (1) Відродження (1) Вільне Життя (1) Вітошинські (1) Газ (1) Галицька (1) Георгій Жуков (1) Герета дошка 1 (1) Глибока (1) Глиняна (1) Глиняна 6 (1) Глінки (1) Гнатюка (1) Гоголя (1) Гоголя 11 (1) Голод камінь (1) Голодомор (1) Горбатий (1) Гранд старий (1) Гриби (1) Григорій Грицина (1) Гримайлів (1) Громницького (1) Даніель Штекель (1) Дарія Цвек (1) Джон Звожек (1) Дзвіниця рогатка (1) Домініканська площа (1) Дошка Голубович (1) Дошка Лисенку (1) Дошка Лучаківському 1 (1) Дошка Подільський (1) Дошка УДГ (1) Дошка Франку (1) Дошка Чайковському (1) Дошка Штаб (1) Дошка тюрма (1) Дошка школярі (1) Діонізій Шолдра (1) Діорама 1944 (1) Епідемії (1) Живова (1) За Рудкою 45 (1) Замкова (1) Замкова 16 (1) Заруддя (1) Зацерковна (1) Йозеф Галічер (1) Кадр памяті (1) Казначейство (1) Камінна (1) Камінна 3 (1) Кападоція (1) Каплиця рогатка (1) Каплиця святоіванівська (1) Карпенка (1) Качали 9 (1) Клуб Тернополян (1) Козаки (1) Козацький острів (1) Колекціонування (1) Коперніка 18 (1) Корисне (1) Котляревського (1) Котляревського 2 (1) Котляревського 4 (1) Кошари дубовецькі (1) Кошари замкові (1) Криниця СР (1) Культура (1) Кульчицької 5 (1) Кіно Україна (1) Кіномайстерня (1) Липа (1) Липова 12 (1) Липова 7 (1) Липова. Липова 8 (1) Листопадова 1 (1) Листопадова 2 (1) Львівська (1) Літак (1) Літаки парк (1) М'ясокомбінат 2 (1) М'ясокомбінат 3 (1) МД Загруддя (1) Магістрат 2 (1) Макет (1) Малюнки (1) Медова (1) Микита Хрущов (1) Микола Лисенко (1) Микола Невеселий (1) Микулинецька (1) Михайло Перль (1) Млин Галля (1) Могила Губер (1) Монастирського (1) Морозиво (1) Мстислава (1) Музей Коперніка (1) Музей Крушельницької (1) Музей Чорнобиль (1) Музей політ (1) Музилище 1 (1) Містика (1) Надія Грицина (1) Назарія (1) Назви вулиць (1) Нассау (1) Нахман Крохмаль (1) Незалежності пам (1) Ніч (1) ОДА (1) ОСС (1) Оболоня 13 (1) Одяг (1) Оксана Флінта (1) Олександр Керенський (1) Олександр Пушкін (1) Олесь Маляр (1) Омелян Пріцак (1) Опільського 2 (1) Опільського 6 (1) Острозького 13 (1) Острозького 26 (1) Острозького 62 (1) Острів закоханих (1) Офензива (1) Пагорб (1) Пам'ятник Пілсудському (1) Пам'ятник Шевченку 1 (1) Пан Богдан (1) Паращука (1) Паращука 2 (1) Паращука 4у (1) Парк Загребебелля (1) Паркова (1) Переходи Гайова (1) Перехід Білогірська (1) Печери (1) Пленер Медобори (1) Пляж Біла Гора (1) Погода (1) Погорілес (1) Погруддя Словацького (1) Пологовий (1) Порох Гал (1) Порох Пет (1) Посацка (1) Праведники (1) Проституція (1) Риба (1) Рудольф Галль (1) Руська 15 (1) Руська 25 (1) Руська 28 (1) Руська 37 серце (1) Руська 4 (1) Руська 52 (1) Сагайдачного 6 (1) Самогубці (1) Свят (1) Середня дзвіниця 1 (1) Сидір Голубович (1) Символіка (1) Симон Петлюра (1) Скаути (1) Скульптури Кузнєцова (1) Славко Луцишин (1) Словацького 4 (1) Солодощі (1) Соломія Крушельницька (1) Спога (1) Стадіон (1) Стара ватра (1) Стара піцерія (1) Старий ринок 1 (1) Старошкільна (1) Статистика (1) Стефанія Садовська (1) Стосунки (1) Стрільців 13 (1) Стрільців 17 (1) ТДМУ (1) ТНПУ (1) Танцорова 51 (1) Тарас Циклиняк (1) Татарська 35 (1) Телефон (1) Темпель (1) Тернопіль у плині літ (1) Торгівля (1) Транс (1) Тубдиспансер (1) УГКЦ (1) Фарна (1) Фото 2СВ (1) Франка 11 (1) Франка 20 (1) Франка 7а (1) Футбол (1) Фігурка Нечая (1) ХБК (1) Хмельницького 15 (1) Хмельницького 27 (1) Хмельницького 9 (1) Храми (1) Хрест Загребелля (1) Хрест Чернівецька (1) Цвинтар 2 (1) Цвинтарна (1) Цистерна із спиртом (1) Цікав (1) Чеслав Бліхарський (1) Човнева станція (1) Чорновола 1 (1) Чорновола 14 (1) Чорновола 4 (1) Чорновола 5 (1) Чумацька (1) Чумацька 25 (1) Швейц павільйон (1) Шевченка 10 (1) Шевченка 15 (1) Шевченка 18 (1) Шевченка 25 (1) Шевченка 5 (1) Шептицького 2 (1) Шибениця (1) Школя Перля (1) Шмуель Раппопорт (1) Шоста школа (1) Шпиталь новий (1) Шталаг (1) Юзеф Галічер (1) Юрій Заводович (1) Юрій Луговий (1) Яким Ярема (1) Ян Вікалюк (1) Ян Матейко (1) Яремчука 32 (1) Яремчука 39 (1) Ярослав Ч (1)