Miasto Tarnopol w roku 1672 (1892)


Не можна оминути в житті давнього Тернополя діяльність "Тернопільського наукового гуртка" ("Kolka naukowego Tarnopolskiego"). Створене у 1892 році товариство мало дві секції: історично-літературну та природничу. Того ж року воно налічувало 64 члени. Очолив товариство тодішній директор семінарії Еміль Міхаловський, скарбником був викладач вищої гімназії Ян Ленєк, секретарем — адвокат доктор Володимир Лучаківський. Вже у 1893 році кількість членів об'єднання зросла до 73. Товариство об'єднало міську інтелігенцію у прагненні до вивчення історії та природи Поділля, і Тернополя зокрема. 

У діяльності гуртка брав участь професор Львівського університету Людвік Фінкель. Йому належить цікава наукова розвідка про інвентар міста 1672 року. Товариство видавало річники, в яких публікувалися наукові дослідження його членів польською й українською мовами. 

Джерело: Тернопіль у плині літ (2003) Л.Бойцун

Інвентарі (лат. inventarium — опис) — господарські описи міст, замків, королівських, старостинських і поміщицьких маєтностей на західноукраїнських землях, Правобережній Україні, в Білорусі, Литві і Польщі в 15 — 1-й пол. 19 ст.

 1. Zamek Tarnopolskie
 2. Koscioly katolickie w tym miescie
 3. Miasto Tarnopol
 4. Przedmieszczanie
 5. Plac ratuszny z sklepem dolnym. Chlebnica, Jatki rzeznickie
 6. Browary
 7. Ogrody i folwarki
 8. Zydzi
 9. Rzad w tem miescie
 10.Staw wielki

Inwentarz miasta Tarnopola

Jasnie Wielmoznego Jego Mosci Pana Stanislawa na Koniecpolu Koniecpolskiego, starosty dolinskiego, pana i dobrodzieja naszego, spisany z rozkazania Jego Mosci Pana Woyciechowskiego, komornika podolskiego, aministratora dobr W. dobrodzieja, za wiadomoscia Imci Pana Potuszynskiego, podstarosciego tarnopolskiego, dnia 15 marca, r. 1672.

1. Zamek Tarnopolskie.

Z jednej strony, od kosciola, murem obwiedzony i nowo podmurowany; z drugiej strony, od wody, sam mur wywiedziony i parkan na nim; od folwarkow wal nowo poprawiony i we dwoje palami, to jest debina ostawiony. Takze i ten od bramy wal we dwoje debina obstawiony.

Wchodzac do zamku: brama sklepiona, zwod do niej wszytek caly, takze i most. Przy tym zwodzie lancuch zelazne i drag, przybity szyna zelazna; takze i wrota nowo zbudowano dwoiste.
W tejze bramie sklep z drzwiami, takze i zloby dla koni. Na tejze bramie izb dwie: izba jedna, ze wszystkim od miasta, cale, tak z oknami i piecem i drzwiami; takze i druga izba naprzeciw tcj, ze wszystkim porzadna, drzwi na hakach zelaznych, takze i okna i piec. Jako i na gorze drzwi, tak i do sieni na hakach zelaznyh sa zawarte, jako maja byc. Na tej bramie dach pobity gontami i powala.

Wchodzac za takim porzadkiem: wchodzac do dziedzinca: w kamienicy drzwi z biegunem drzewnianym, te drzwi skobami zelaznemi, jak maja byc, spodnych sklepow drzwi wierchne, otwierajace tejze kamienicy ze wszystkim. Tak w sklepach wszystko calo. W kamienicy mieszkanie na dole.

W pierwszym mieszkaniu (drzwi) na sawisach zelaznych i skoble do nich przybite; pieca, okien nimasz. W tym mieszkaniu alkirz, drzwi do niego cale, skoblem zamykaja, jako ma byc. Wchodzac zas na gore, na schodach drzwi dwoie tylko na zawisach, zamkow niemasz. W tym mieszkaniu alkirz drugie, do izby wchodzac srzedniej. Na tej kamienicy drzwi ze wszystkim porzadnie, alkirz ze drzwiamy skoblami przybitymi, fundament na piec caly, murowany, posadzka powalana. Na gore wchodzac, to jest na szaluch: na schodach drzwi cale do tejze kamienicy, tylko okien nimasz. Na wierchu rynwy nowo zawleczono i gontami pobito.

Spodzie wielkich sklepow dwa, jeden przeciwko drugiemu, to jest dwa z gratami (kratami) zelaznymi i z drzwiami cale. Na tych sklepach sklepow piec, wszystkie z drzwiami i z gratami zelaznymi, drzwi do nich cale.

Od stawu stajnia murowana z skoblami, z zlobami. Furta cala od stawu. Do niej przypiera kuchnia, w ktorej kuchni dragow dwa zelaznych.
Wieza spodnia takze od miasta dobra, nie potrztbuje nic. Mieszkanie drzewiane. Izba ze wszystkim; Alkirz i komnata przeciw tej izbie. Stolowa izba i alkierz do niej ze wszystkim porzadna.

Piekarnia nowo zbudowana, ze wszystkim porzadna, jako ma byc. Wedle kuchni sklep murowany; dach nad nim nowo pobity.

1.1.    Strzelba przy zamku:

Dzial cztery, osadzonych, zelaznych; mozdziers, jeden osadzony na kolkach; baba jedna osadzona;

hakownic 13; muszkietow lontowych 20; prochu beczek 4; prochu baryla w niej takoj;
kamieni cztery szrutu, po snopie zelaza; item szrutu wielkiego sztuk 20; kul olowianych trzysta; olowiu kamien; kul do dziala 40; dragow w kuchni zelaznych dwa; wilczek zelazny jeden; drag zelazny, okragly jeden.

Stolow w pokojach 3; stolik nowy skrzynka (шуфляди) w alkierzy; item stol w piekarni; item stolik w wiezy bez nog. Item gonty, nowych jodlowych (нових).

Te wszystko zostaje zdawna za kluczem i zawiadywaniem pana Eliasza Kaczewicza. I powinien o tym wiedziec, rachunku przez wszytek czas...

2. Koscioly katolickie w tym miescie.

Fara. Kosciol murowany, zalozenia s. Jana Chrzciciela, nad stawem. Nowo wierzch zbudowany i parkanem obwiedziony. Dzwonnica przed kosciolem nowo zbudowana. Blizko kosciola dworek jego Mosci ks. Szymona Piotrowskiego, proboszcza tarmopolskiego. Z kosciola drugiego, dawnej fary, blisko bramy lwowskiej, szpital pobudowany przy starej farze, nizej jest polozony, gdzie i poddani fary sa zarazem i szpitalni.

Cerkwie w miescie:

1. Cerkiew nad stawem, murowana, zalozenia sw. Krzyza. Przy niej Jewstafi, swieszczenik.
2. Cerkiew murowana, zalozenia Bozego Narodzenia. Przy niej Hrehory, swieszczenik.
3. Monastyrz zalozenia Panny Maryi Naswieszej. Cerkiew nowo pobudowano. Zostaj szerniec ociec Makary.

Przy tych cerkwach wolni od wszystkich powinnosci okrom podatkow Rzeczi Pospolitej, jesliby jakie byly uchwalone.

3. Miasto Tarnopol.

Z dwoch stron, od zamku do baszty, nazwanej murowana, a od baszty tej do bramy i do baszty nad woda zostajacej, w walach wysypanych podmurowane.

Znacznego te waly ratunku potrzeebuja a nie mniej i baszty poprawic i pokryc potrzeba, czego panowie rajcy dojrzec maja wybrawszy prowenta, przy powinnosciach wyzej polozonych wypisane, z ktorych co rok przy elekcyi rachowac sie powinni.

Osada Tarnopola. Anno Domini 1672.

Kosciol murowany w rogu rynku stojacy: wierzch nowo zbudowany gontami pobito; parkanem obstawiono nowo. Dzwonnice (przed kosciolem) nowo zbudowano; niepobita gontami. Kosciol sw. figury potrzebuje, od ktorej figury poczyna sie dom narozny rynku.

Rynek: 
Pierzeja pierwsza:
Dom Iwana Talanta, plac Jakima Czykala, dom Eliasza Kaczewicza burgrabiego, Iwana Cerulika 11 ½ gr., pana Iwana Prokopowicza (rajca), plac Szyrokobokiego z sklepom murowanym, dom Iwaszka Hluboczkiego 9 gr., Fedora Kowalika 11 gr., 1 os., zyda Michiela 6 zl., zyda Berka arendarza Izrajelowicza, zyda Chai.

Pierzeja druga:

Dom zyda Morduchaja 3 zl., Berka Irszewicza arendarza, Iwana Kirylka 13 gr. 3 os., Mikolaja Konczewicza 10 gr., zyda Berezyna, Lejby Idlowicza, Lukasza Dudczaka 10 gr., Martyna Piwuszki (rajca), Iwana kramarza husiatynskiego, Stefana Talanta.

Pierzeja trzecia:

Dom Andrzeja Feskowicza 10 gr., Michala Wacyka 11 ½ gr., 2 os., Iwana Turyka 10 gr., Semena Swiczetki 10 gr., plac Martyna zlotnika (sklep murowany i studnia murowana), dom Mikolaja Maximika 13 gr., 4 os., pana Alexandra Sumowskiego Landwujta, Mikolaja Dunajowskiego 9 gr., plac Senczyny goly, kamienic dwie Iwana Senczyny, co i mieszka w nich 9 gr., plac Jakoba Cerulika (creditor Jan Wegrzynpwicz).

Pierzeja czwarta:

Plac Janowskie (sklep sie zawalil Credytorow), dom pana Krzysztofa Szarawki (rajca), Jana Wegrzynowicza, plac krawca Ferenza, dom Sebastyna Rzecznika 10 gr., Andrzeja Kapitanika 10 gr., plac jego Mosci X. Kanonika Konstantego Niestuyczyszynego, dom zlotnika Wojciecha, plac do kosciola skupiono na cmentarz. Dom Peredni 14 gr., 4 os., Czubatego 14 gr., 4 os., Dzusa 15 gr., 4 ½ os., Lencia 2 gr., Hawryla 10 gr., Tymofeja 10 gr., Polanszycha 10 gr.

Ulica Kamieniecka.

Dom Lazarza Czapnika 11 gr. 2 os., Fedora Diwoczki (popowski wolny), Lucznikow, dwor pana Lubienieckiego wojta na placu bratkowskim, plac Niesterowski, plac Lazarza Czapnika, dom Jurka Burkanika 11 ½ gr., 2 os., Fedora Szudry na placu Bujowym 11 ½ gr., 2 os., Harasima Hrynowego 11 gr., 2 os., Prokopa syna Szobtynego 9 gr., Mikolaja Nieszybinskiego 12 ½ gr., 2 os., Iwana ziecia Chytkowego 11 ½ gr., 2 os., plac Lociszy, dom Pawla Szotyminego 11 ½ gr., 2 os., dom Marcinkow 10 gr., dom Wasyla Manczynego; kamienica cerkiewna, co mieszka w ni ociec namiesnik, szpital ruski.

Brama murowana, nazwana Kamieniecka. Wierch zbudowany gontami pobity. Tamze loch murowany. Przy ktorej naprzeciwko cerkiew murowana. Wierch nowo gontami pobity. Cmentarz obmurowany.

Pierzeja druga tejze ulice:

Dom Wasyla Marynego 11 gr., 2 os., plac Hrycka Czemeny, dom Mikolaja Saturskiego Tolpy 11 ½ gr., 2 os., plac Ducynin, dom Synia Miszkowickiego 10 gr., Iwana Borodajowego 10 gr., Waska Czernickiego 11 ½ gr., 2 os., Pawla Krawca 10 gr., Piotra Dederkala 11 gr., 2 os., Olexin Nowickiego 10 gr., kamienica Iwana Nowickiego (pusta zepsowana), dom pana Stanislawa (rajca), dom Martyna krawca, plac goly Zachurkowski, dom Iwanka Kowala.

Ulica Zbaraska:

Don Jana Bartoszewicza 11 gr., 2 os., Jacka Bieleckiego 15 gr., 4 os., Fedorowej wdowy 9 gr., plac Ludowskiego z sklepem murowanym, plac Iwana Nowickiego, dom p. Jakoba SaDurskiego rajcy, Stefana Hutorki 10 gr., Iwana Muluszczynnego 14 gr.,4 os., Lazarza Karaysia 14 gr., 4 os., plac Klusowski., dom Fedora Hoduna 11 gr., plac Cwikowski, plac Waska Tkacza, plac Konaszowski, kuzen dwie kowalskich nad jeziorem.

Pierzeja druga:

Dom Jurka Hnilejka 10 gr., plac p. Cebrowskiego, dom Piotra Bozyka 9 gr., dom Borysiaka Lewka, dom Hrynia Kozowskiego 11 ½ gr., 2 os., plac Sowiszyn, dom Lukasza Michnowego 5 gr., 4 os., dom Waska Chudziczka, dom Michayla Krzywoszupki 11 ½ gr., 2 os., Dom Iwana Nowickiego 13 gr., 6 os., dom Jurczychy wdowy 11 ½ gr., 1 os., plac Jakuba Sadurskiego, dom Iwana Wowka 11 ½ gr, 2 os., popady wdowy 9 gr., Jacka Marynego 10 gr., Stefana Zdunika 9 gr.

Ulica nazwana Rowna:

Dom Awryla ziecia Borodajowego 11 ½ gr., 2 os., plac nieboszczyka p. wojta Kobyleskiego, plac Hladczyn, Jaremkowski, Jacka Wysoczana (kupil go Cowtyk) gr. 10, dom Chomy Ciesli (na monastyr odkazano), plac Bezroczyn, Podyczowski, Liatyszyn, Turunowskie, Szkumatow, Mondrzej Zofi, dom Martyna Karolka 10 ½ gr., 2 os., Iwan Chliany 9 gr.

Ulica Zydowska:

Dom Lejzerowski, plac zyda Jakuba, kamienica Arona zyda, plac Moszka Leyzora, zyda, dom Moszka Leyzora, szkola zydowska murowana z przymurkiem, kamienica pusta Elina zyda z sklepem murowanym zawalonym, dom Arona zyda Babicza rozebrany, dom Berka Izraela Arendarza, plac pusty Hinezy i pusty zyda Mosia, pusty Haima Krawca, pusty Ickow, pusty Zyndlow, zyda Kontowatego, pusty zydow.

Druga pierzeja:

Polplaca zydowskiego, plac Chomy Mielnika, plac Hrycka Strzelnika, Nosana zyda, Jacka zyda, Szlomy zyda, successorow Szmuylowych, kamieica Szmuylowa ojca Ilkowego z sklepem murowanym, zawalonym, Iczkowego ziecia Elowego i plac do tejze kamienicy nalezy z przodu.

Ulica Bogata:

Dom Moszka, zyda Jazlowieckiego, dom Jacka Boreckiego 9 gr., Fedka Hrapica 9 gr., Dmitra Byliny, Stecka Szewca Molodca 9 gr., Macyny, Alexandra Polouczyka 16 ½ gr., 6 os., plac Carowskij, plac Jurka Harasimowicza, dom Jacka Leja 10 gr., kamienica Kochanowa pusta, dom Iwana Talanta, Tymka Swyrolki 11 ½ gr., Hayduka Wasyla, Andrzeja Maslanki 11 ½ gr., Karpa Hayduka, wdowy Stemlychy 11 gr., Hrycka Postyhaczow 13 gr., 4 os., Demiana Trusza 11 ½ gr., 2 os.

Pierzeja druga:

Dom Waska Hajeckiego 10 gr., Jacka Stecykowego 10 gr., plac Tymka Bozyka, popa namiesnika, Lazarza Karaisia, dom Danika Pochodaia 10 gr., Wasyla Boyka 11 ½ gr., 2 os., Kondrata Kowala 9 gr., plac Drywoskipa, Fudora, Hrycka Dzusa, Stanislawa Burmistrza, dom Tymka Wielkiego, Jakima Czykala 16 gr., 6 os., Nazara Burby 11 ½ gr., 2 os.

Ulica Lwowska:

Dom Konstantego Wandzyka 11 gr., 2 os., dom Onyszczakow szewca 10 gr., dom Stefсa Katoszaka Wytrykusza (ten cerkwi zostaje 4), dom żyda Izraela Machlinego, żyda Mosia syna Szmujłowego, plac ltozkowski, dom wdowy Izakielichy żydowski, dom Jędrzeja Lizaczka 9 gr., Ihnata Nielipy 9 gr., Zwarycza Szpitalny, Ochliyma Szewca szpitalny, Michayła Andziąchy 11 gr., Pawła Dragonowskiego 11 gr., plac Leska Pukasianki, kamienica Daniela Turyny 11 ½ gr. 2 os., dom Hryćka Mielnika, plac Fedora Chliba, dom Wojcieha Zielęskiego 10 gr., plac cerkiewny, na którym się pobudował Fedor Maliszowski, plac Hryćka Motelicy.

Brama nazwana Lwowska, ale potrzebuje wszystkiego budynku na wierzch siebie. Tamze znowu pod ta brama slodownia murowana nieboszczyka pana Jana Kobylenskiego, wojta przeszlego tarnopolskiego, przed ten czas zrujnowana.

Za ta brama place: domek Buzaliskiego, domek Wasyla Hreburczaka, dom Hrycka Szczura, Hryćka Lychołata z Kutkowiec, Antona Zwarycza, Fedyka Mielnika II.

Za, mostem wielkim, na opuście młyn pobudowany Łukasza Pietrzykowskiego Mielnika, którego był brzeg, kamieni dwa i stęp, przestrzeń pięć. Brzeg Semena Sekrety, Młyn z drugiego końca 
upustu od miasta jest, po którego jest Semen. Przy którym brzegu dom tegoż Semena Kunaszowicza zostaje. Plac Stecka Szieńcia pod samą bramą, pod murem. Ten plac zostaje przez kupno domik Fedka Mielnika, który tamże zaraz zostaje i mieszka. I młyn pobudowany o dwóch kułach i kamieni dwa i stępy, przestrzen pilić.

Młyn w mieście, w którym kamieni dwa i stępy, gniazd cztery; obydwa kamieni mączne jeden i drugi, Hryćko Mielnik. I wieprzów dwóch karmią z onych, czwartą miarę biorą i siekierami robią do zamku kiedy potrzeba, od tych młynów.

Pierzeja druga ulicy Lwowskiej:

Plac Jaremie Rymarza, Semena I..eńca 10 gr., Iwana Zuka, Tomka Ozobnego, plac szpitala babskiego, kościoła starego (cwentarz się powalał, zakresty, a stoi), dom Mikołaja Tufalowanego 9 gr., Leontego Dackowicza 11. ½ gr., Iwana Zawadzkiego 9 gr., Jędrzeja syna Jana Mazura, Konstantego Kuryłowicza lO gr., Hurasima Zamułki 11 ½ gr. 2 os., plac Jacka żyda, dom Szmuyłow, dóm szacowany żyda Juzyfa Kredytorów, plac Jewki Ohudzikow (sklep murowany), dom Moszka żyda, dom Moszka żyda szklarza zamkowego (liber), dom Szaie żyda Cbaskielewicza, który kupił, plac Janzela żyda z sklepem, dom żyda Dawida.

Ulica Dluga:

Plac Piotra Burego z sklepem murowanym, Iwana Wozniaka, zyda zięcia Szklarzowego, Żyda Giluszego, Żyda Judy, Zyda Hreczczannika,. dom Chomy piwowarza 11 ½ gr. 1 os., Fedora Kuwka 9. gr., plac żyda Ozernina, żyda Michela, żyda Gdala z sklepem zawalonym, dom Stefana Hudki Szwieca 9 gr., Doktora żydowskiego, Piotra Petrykowskiego 9 gr., Leyby Rzeżnika, plac pusty żyda Niemca, dom Leskowej wdowy 10 gr., plac Chomy Piwowarza, dom żydowski, dom Michayła Szwieca 9 gr., plac żydowski Sklarzów Mosiów, dom Senia Wielkiego 9 gr., Wojciecha Koziarowskieg 9 gr., Jacka Brackiego 9 gr., Ostapa Cara 10 gr., Kapiskiów Szewca 9 gr., Fedora Kozaka, Jacka Trembowelskiego 9 gr., plac Syrwaczeskiego, plac Konstantego ?uka z sklepem zawalonym, plac Kubrichów goły; dom Michayła Garncarza 10 gr. L os., Siemiena Szwieca 10%, gr. L os., Iwana Boyczuka 14 gr. 4 os, Chałupka, Ouiska Olefirowego 10 gr., dom Kucka Piwowara 11 ½, gr. 2 os., Harasyma Gajowego 11 gr., Klima Tkacza 11 gr. l os., Harasyma Chobty 14 gr. 4 os., Stecka zięcia Pukasowego, Iwaszka Czykała 9 gr., dom Browkowski 10 gr., dom Awryła Szewca 9 gr., Mikołaja Krawca Kułićzyszynego 10 gr., Prochownika Michayła 11 gr. 2 os., Dimiła Piekiuza 9 gr., Stasia Boyka 13 gr. 4 os., Samuyła 12 ½ gr. 2 os., Jacka Chobty 111/2. gr, 2 os., Lewka Bakunia 11 ½. gr., plac Lęciow, Krasigrochów, Olinikowski, Pawła Momota, Dwulitkow, dom Rakowicy Martyka 10 gr., Walentego Krawca 9 gr., Lewka Pietymuza 11 gr. L os., Kuzmy Byrby 9 gr., Pana Chrzanowicza sługi pańskiego, dom Hryćka Tatarzyna (ubogie mieszkają), Jędrzeja Wowka hajduka, Jacka Protasa 11 ½ gr. 2 os., Demczyszyn 6 gr., plac Romaniszyn, Plac browarny. Plac Cudzikowski, gdzie slodownia była murowana, Wedle niejże plac z murem stoi, gdzie Słodownia była Popa namieśnika. Plac Iwaszkov, Ozykałow, Hliwiński, Źmy? Piekarza, Kowtaliszyn, slodownia Fedora Diwoczki, kupiona u Turyka, plac drugi Obudzikowski, (słodownia bywała), plac Andrzeja Popa, Mikołaja Sochy (teraz się na nim pobudował), Mikołaja Maximika (browar tam pobudował), Kuzia Kuryłowicza, Mikołaja Dunaiowskiego, Berka Starego, Senia Kościowicza. Słodownia żyda Mosia, browar żyda Lejby rynkowego, plac Mądeliowski, gdzie słodownia bywała, plac żyda Ohaskiela, plac szpitala żydowskiego, browar Iwana Nowickiego (tamże i słodownia Nowickiego), browar Berka arendarza starego, plac browarny Jana Węgrzynowicza bez budynku, browar Pawła Polanki ze wszytkim, plac Diakunowski, plac żyda Szmuela browarny, plac Maćka Tkacza, plac Hiryszki.

Pierzeja druga:

Tamze baszta murowana nazwana Szewska potrzebuje budynku i pobicia nad soba. Loch murowany. I drzwi niemasz.

Ulica Nad Stawem:

Cerkiew murowana, dach pobity i cmentarz obmurowany. Plac malarski, plac popa namiesnika, dom Pankowski 10 gr., plac Kowalinin, plac Iwanka, dom Jędrzeja Szwieca 9 gr., Waśka kuśnierza 9 gr., plac krawca Andrzeja, dom Eliasza Boyka 9 gr., Pawła Kunika 9 gr. Stefana Kotoszki 11 ½ gr. 2 os., plac, dom Hrycka Zwarycza 9 gr., Hrycka Czemeny 11 gr. 2 os., dom Kościelny, dom Hrecko Beldiego 10 gr., Ochrimoskiego 11 ½ . gr. 2 os.

Pierzeja druga:

Dom zięcia Dzuziwego 9 gr., Wasila Byka 9 gr., Bartosza Pokrzyczki 11 ½ gr. 2 os., Jędrzeja Mularczyka kościelnego, Stefana Bileyki 11 gr. L os., Feśka Zabłockiego 1 ½ gr. L os., Tomaszowskiego bojarzyna pańskiego, Andrucha bojarzyna pańskiego, Jędrzeja Zmiszkowicza 10 1 /9. gr., Stasia Zabłockiego 12 gr. 1 os., Leska Wytrykusza cerkiewnego, Iwanka Dobosza, Tymka Chayny 10 gr., Jędrzeja Tatarzyna kościelnego, Właszczychy wdowy 10 gr., Fedka zięcia Kozijowego 9 gr., Prokopa Dobosza, Sawy Małego 9 gr., Hawryły Olewfirowa 9 gr., Waila Michnowego zięcia 11 gr., 2 os., Marcina Hl'ypki 10 gr. L os., Pawła Iwaczewskiego 9 gr., Suchowerchy 11 gr., Iwaszka Ihnatyka 11 ½. gr., 2 os. Hrycki Krawca 11 ½ gr. 2 os., Hrycka Borysiaka 13 gr. 4 os. Jacki Feł'eszki bojarzyna pańskiego.

Przed zamkiem:

dworek p. Berezkiego, domek pani Karczewskiej, domek pana Bukowskiego.

Ulica Nazdanowce:

Dom Harasima Burkana 13 gr. 6 os., Maxima Fenisza 11 1/9. gr. 2 os. Łukasza Protasa 14 gr. 4 os., plac Szudry, dom Sazynskiego (ale inszy przez niego kupiony), dom Charka Popowicza 13 gr. 4 os., plac Buyków z Biały, dom Mikołaja Włodymira Wołoszyna Miśka 10 gr., plac Stefana Bublika, dom Łukasza' Huczka 5 gr. 4 os, plac miejski, plac Dubasow, plac Pawła Huty, plac Awryła Syczllia, dom Stefana Michnika 11 1/9 gr. 2 os., Stanisława Tkacza 9 gr., Antona Boyczuka 11 1/9. gr. 2 os., plac Leska Krawca, Hulczyczyn, Nowickiego, dom Jana Palucha II (Semen Nowicki), Jędrzeja Stolarza 9 gr. Baszta murowana nazwana Kusznierska. Budynek stary, popsowany. Takze i pobicie nad nia zle. Loch dlugi murowany. Szyie sie sztuka urwala. A mur idzie od tej baszty az do zamku, gdzie niektory popsowal sie.

Pierzeia druga.

Dom Stefana Wolanika Kołacznika 9 gr. Wasiła Wolanika Hłodyka 9 gr., Klemka Litwina 9 gr., Wojciecha, Jana Muthyaszowicza, Wdowy Bartoszowej, plac Podhorauczyn, Olexi Suchowerka, Ahruniszyn, Waskow, Wasila Koworyza, dom Ihnata Czernickiego 13 gr. 4 os., Wasiła Chwostyka 10 gr., plac bojarzyn, Mustaliszczyn, Semena Mastarelika, dom Hrycka Szumnego (ważnym zostaje), Macka Krzywoplecznego 10 gr., Fedka Boyka 10 gr. Dworek Jego Mości Pana Komornika podolskiego, osobliwem prawem.

Przedmieszczanie:
Forwarczni: 

Dom: Iwan Sescyn 10 ½ gr. 1 os., Karp 9 ; gr., Semian 9 gr. Łukasz 9 gr.; Artym 9 gr., Martwi 9 gr. Fedor 9 gr., Semen Skrypka 6 gl'., Iwan Wasiliów 6 gr., Iwan Kalaca 3 gr., Romanica 11 ½ gr. 3 os., Zarychta 9 gr., Demko Babin 9 gr., Wasil Bezkorowajny 9 gr. Klubas 6 gr., Krzysko 11 gr. 2 os., Skoryk 9 gr., Maxim 10 gr l os. Michało Mazur (ten sieczkę rznie do zamku. Wolny zostaje), Huczku 9 gr. Fedor Truszyk 11 gr. 2 os. Hrycko Nadrudo 9 gr. Michało Rybak 9 gr., Matyjasz Tkacz 9 gr. Stefan Chabyński 9 gr. Klim 9 gr., Hrycko Truszyk 9 gr., Hrycko KrochmaIny 9 gr., Ihnat Suchowerba 9 gr., Andrey Litwin 9 gr., Iwaszko Czykało 12 gr. 4 os. Jacura 9 gr.

Poddani Farni kosciolowi nalezący:

Dom Stasia Szewca, Stecka Dutki; Semika, Dacka Piekarza, Stecka Stepaniancziniego, plac Andrzeja Hutorki, Macka Kiławca, Hrycka Tkacza, Tronajowski, Supraniaczyn, dom Fedka Szewca, plac Urbanianki, dom teścia Dudeszynego, Gregorza Cymbalisty, dom Tkacza Szewca, plac Iwana Gógóra, dom Tomka Tkacza, dom Miichajła Skrypki, dom Romana Parszywego, Lawryncow, Tymka, Kowaliów Huśki, Matyasza Kowala, Kuźmy Tkacza, Andrzeja Bednarza, plac browarny, księży, dom Hrusima Rybaka, Aleksandra Pukasa, Adamków, Hrycka Holaka, plac Daniela Turyka, Walka Wowka, plac Wawrzyńca Krawca, Szymka Ślepego, Szczerbamiow, Tarasowski, Kużmiński, Duszczynsza, Martyna Taroszka, dom Iwana Sokoła, Lesko Kozak 11 ½ gr. 2 os. Chodkowa wdowa z zięciem 3 gr., 4 os. Szpital przy starej farze.

Poddani jako tam siedzieli. Place z starego inwentarza wypisane i domy. Dom zięcia Banasiowego, plac Hryckow, dom Ławrentego, plac Jacka Piwowarza, dom Romana Lisego, dom Stanisława Szewca, dom Dudki, dom Matfeja Wolanika, dom Łachwy Kowala, Kanaszów plac, dom Izraela żyda, plac żyda Juska.

Ciż poddani wyżej. mianowaui oddają czynszu po złotycb dwa polskich. Te mają szpitalowi dorocznego czynszu, każdy 2 domu swego na rok; także i do Qgrodów zasiania pomoc według zwyczaju dawnego.

Walanie od zamku, nowo budowani:

Dom: Iliuszka, Hrycko, Wojtko Mazur, Iwan Wowk, Misko Łysy, Jędrzej Cieśla, Panas Szwiec, Wasil Skurka, Sawka, Wasił Tkacz, Maćko, Jurko, Anton Rzeźnik, Jędrzy Tkacz, Misko Pyszny 1 ½ gr. l os., Hrycko Perebihajło, Wasil, Fedko Cbudy, Jacko .Jurkow zięć, Hrycko Hrypka, Stecko Olejnik, Iwan Osadca, Łowko, Krzysko Rzeżnik, Adrzcj, Iwan Szostak.

Za wałem:

Iwan, Fedko, Tomko, Iwan Domnin, Michajło, Klin. Wal od Kusznirskiej baszty do bramy: Stec, Hrycko, Misko, Jwan Boyko, Pilip, Piotr Lewko l ½ gr. 1 os., Sobko, Iwan, Awryło, Hrycko, Hniłorybka, Fedko, Hrycko, Ławryk, Sydur, Moyzer, Jędrzej, Ławryk Szczur ½ gr. 2 os. Iwan Mały.

Od bramy do szewskiej baszty:

Iwan Holyk, Anna wdowa, Stefan Wysoczan, Iwan Halicki Iwan Tkacz, Postryhaczka, Misko, Jacko, Fedor Swekółka Semen, Awryło, Iwan zieć Semeniszyn, Pawlisz, Iwan Tkacz, Sydor, Jacko, Maxim.

Płac ratuszny z sklepem dolnym. Chlebnica, Jatki rzeźnickie. Teodor Kozak rzeźnik, Sobko rzeźnik, Iwan Skurka Rzeżnik, Anton Rzeźnik, Stefan Hutorka, plac Muszynski, plac Jana Wengrynowicza, Iwana Kirylika, Łucy, Mikołaja Kuliczyszynego.Na drugie,j stronie ratusznej, gdzie garki sprzedają. Plac Kuliczyszyn, Kramnica: Krzysztofa Sarawki, Iwana Sęczyny, Łucij 
wdowy, Marcina Setnika, Niestajczyszyna, p. Eliasza Burgrabiego; p.. Iwana Talanta, żyda Lejby, żyda Marka, zyda Chynka, żyda Mosia, Polanczyna, Mosia żyda, żyda Szaje Leyzorowego, żyda Chaskielowego, zyda Murduchaja, Lejby źyda rzeźnika, żyda (co Turyk sprzedał), żyda Arona, żyda Icka, Mikołaja Dunajowskiego, żyda Lejbina syna Berkowego, żyda Moszka Lejzorowego, Moszkowa Źydowa, żydowska, zyda Hreczczanika, Węgrzynowicza Jana, żyda Moszka, żyda Berka Starego, żyda Marka, Fedorowa Rzeznikowa.

Browary: 

1. Polanczyn browar 6 gr., 2. Berków 6 gr., 3. Nowickiego 6 gr., Żyda Lejby 6 gr., Niestayczyczyn 6 gr. Słodownia: 1. Nowickiego 6 gr., Niestayćzyszyna 6 gr., 3. Mosia żyda 6 gr., 4. Fedora Dziwecki 6gr.

Ogrody i folwarki: 

Ogrodów wszystkich przy mieście, podług dawnego Inwentarza Nr. . . . . Z tych podług zwyczaju płacić, beda., wiele ich pokażesię na ten czas.

Folwarków bywało Nr. 181. Z tych płacą: od domu po gr. 6., żniwnego po grosze 3., od pola po gr. 2. Których, jako znajdzie, równo z ogrodami podług rewizyi rejestr spisany będzie przy tym komorniku, tak w mieście jako i na przedmieściu bądących, ponieważ w jesieni na s. Marcin czynsze tak z miasta jako też od sielan wybierane bywają. Wcześnie tych czynszów jako też osypów i inszych podatki specifice de nomine 'et cognomine każdego 'wyraziwszy inwentarz dostarczy wcześnie przed ś. Marcinem namiestnik Ichmości Panom.

Żydzi:

Izrael Stary fl. 6., Berko Stary arendarz, Lejba Idlowicz fl. 6., Szaja Idlowicz fl. 6., Dawid Fradlin fl. 6., Józef Szeynfyn fl. 2., Szaja Chaskielewicz fl. 6., Moszko Szklarz zamkowy, Józef Dworyn 
Dryndyk fl. 3., Szmuyło Idlowicz fl. 6., Aron fl. 6., Hoszey żyd Zelman fl. 3., Moś Szmuyłowicz fl. 6. Berko Izraelowicz arendarz, Icko Haskielowicz fl. 2., Sara wdowa fl. 3., Icko Chaskielowicz fl. 6., Berko Izmilowicz fl. 6., Nosan Jentin (na pół placu) fl. 6., Mos Leyzorow, Abramko Nosunowicz na pół placu fl. 6. Lejba Rzeźnik fl. 6., Józef Ukraiński fl. 6., Icko Hreczczanik Rzeżnik fl. 6., Józef Krawiec Szloma Babalak fl. 3., Aron Rzeźnik fl. 6., Mos Szmułów syn fl. 6., Lejba Bucniowski fl. 1. Komorniki zydowskie: Dawid Szain syn fl. 3., Abramko Chreczanikow fl. 2., Mojer fl. 1. Kramnice: Moszko fl. 3., Jdel Szain fl. 3., Leyba fl. 3., Leyba Rynkowy fl. 2., Babiczech fl. 1., Tawpa fl. 1., Aron Blumczyn fl. 1., Blumcia fl. 1., Jędry fl. 1., Leyba Brzeżański fl. 1. Szmujło Niemców fl. 1., Azyk fl. 1., Izraelicha wdowa fl. 1., Leyba Brzeźański - ten się nowo pobudował roku niemasz na Ś. Marcin - da zł. 6.

Rząd w tem mieście:

Jego Mosc P. Stefan Lubieniecki, wójt za prawem. Ten, podług dawnego zwyczaju inwentarza, z kramnic tych, gdzie przedtem bywało Nr. 10., z każdej po, zł. 3. bierze i łoju po kamieniu od każdego rzeżnika (chrzeŚcijanina po złotemu; a na zamek z osobna od każdego chrześcijanina po kamieniu łoju albo zł. 5). Radzieckie pużytki, które na miejską potrzebę obracać i liczbę z nich co rok komisarzowi, od Jego Mości zesłanemu, czynić mają: za rzeki pod miastem podczas spustu…… złotych; puszkarszczy zny z każdego domu po gr. 10. Od żydów szarwarecznego, pókiżydowie tak mieli, jak przedtem, 40 złotych polskich. Od kramnic podczas jarmarków targowego, od wydzielenia placów w rynku przyjeżdziającym kupcom po grosze 12 od każdego. Podczas czopowego arendarze natenczas oddać powinni sześćdziesiąt złotych polskich. (Rzeinicy żydowscy powinni dawać od czterech stołów łoju kamieni cztery kamień po zł. pięć).

Powinność mieszczan generalna:

Mieszczanie czynszu z domu każdy swego dawać mają po gr. 6., żniwnego także każdy z domu swego po gr. 3., od ćwierci pola póltorak, od ćwierci także pola owsa ćwierć jednę miary tarnopolskiej. Z ogrodu każdy swego po groszu, oczkowego od ula pszczół; z kupnych przez mieszczan gruntów po grosze 1 ½ ; od słodowień po gr. 6.; od browarów po gr. 6.; od kramnic bogatych po zł. 6.; od kmmnic ubogich po gr. 10. Z tychże szafranu łut jeden, pieprzu łutów 3. imbiru łut 1. Z drugich kramnic, pod ratuszem będących, po złotemu jednemu. Od żydów rzeżników, których teraz jest 4, kamień łoju smałcowanego 4 albo po zł. 5 oddać. Mieszczanie rzeżnicy, co ich teraz jest, powinni dawać łoju smalcowaneę; także po kamieniu i powinność zamkową według zwyczaju dawnego odprawować powinni, gdyż panu wójtowi prostego łoju po kamieniu z jatki dawają. Od kijaków rzeżników, z siół na targ przyjeżdzających, łopatkę powinni oddawać zamkowi. A żydzi powinność mają dawać czynszu po złotemu Jego Mości panu wójtowi na rok. Targowe myto, grobelne, spaszne od wołów, gorzałka, młyny, karczmy do arendy należą. Od tego dawali arendarze. Szarwarki mieszczanie dla obwarowania stawu wielkiego pod miastem, w naprawowaniu grobli powinni wszyscy niewymawiając piątek odprawować. Aktoby nieposluszny najdował się winy na niego grzywien 3 zakładamy nieodpuszczonych. Która wina do skrzynki Jego Mości Naszego Miłościwego (Pana) należeć ma, którą urząd miejski extendować i exegwować powinien blldzie wyjąwszy tyeh obywatelów miasta tego, którzy oSlibliwemi prawami od dziedziców Ich Mściów uwolnieni są. - Ciż mieszczanie gwałt do tego stawu pod utraceniem majętności powinni: ktoby rowno z inszymi swymi nie stanal do ratowania gajow i zapustow, do poprawienia grobli, jako podczas gwaltu mieszczanow swoich bronic. Nie majac tychze pustoszyc I wyprzedawac tylko uzywac mieszczanom pozwalacie, ktoryby sie wazyl przedawac I pustosyc pomienione gaje, kazdy swoj, popadac (bedzie) winie (na) nieodpuszczonej piecdziesiat grzywien, ktore sluga Jego Mosci, ktoremu e consensu poruczona bedzie, na miesczanach extendowac powinien, gdyz gaje pro ultima neces sitate non abusu onym conferowac sa i skromnie na swoja wlasna potrzebe uzywanie, a zwlaszcza przy takiej szczuplosci gajow i drzewa do budynku nalezacych.
   
Pola Kościelne i Szpitalne z poddanymi w tem mieście Kosciolowi i Szpitalowi, conferowanymi przy Jego Mości X. Szymona Piotrowskiego, proboszcza Tarnopolskiego i starszych szpitalnuch, według praw ich zostawać mają. Także cerkwie ruskie, szpitalowe, cerkiewne przy swoich wolnościach zostawać mają.

Powinnoić zydowska: Żydowie, iż szarwarków równo z miastem nię odprawuja około naprawowania grobli, a coraz ich dómów przybywa za mniejszeniem (tak) mieszczan 'w mieście, zabiegając skargom i skwierkom mieszcząn i ten ich wzrost, postanawiamy, ąby każdy żyd z domu swego szarwarcznego po złotemu jednemu, ile ich w imventarżu domów mianowano płacił co rok do skrzynki mieskiej a rajce za te pieniędze drzewa na oprawę młynów kupowac powinni. Ciż żydzi, każdy z domu swego i osady po złotych 6., a ich komornicy po złotych trzy (płacić powinni). Przyłączywszy cztery bogate, krainnice przychodzi od nich.... Insze kramnice mają opisany swój prowent od tychże żydów tak do skrzynki Jego Mosci Naszego Miłościwego Pana, jako i wójtowskiego dochodu. Ciż żydowie do zamku tarnopolskiego po dwa kamienie prochu na kazdy rok dawać powinni. Któryby też Chrześcian kupił u żydów podcząs tej arendy ma dawać czynszu złotych 6., szarwarcznego złoty, co zapłaciwszy wolny od Szarwarku.

Monstre ci żydzi równo z mieszczanami powinni odprawować, z muszkietem pewnym stawać, kul według potrzeby, knotów i prochu mając, pod winą trzech grzywien, na zamek należącą. Której monstry ma być superintendantem nad nimi wójt tameczny i winy uznawać.

Hajducy w mieście obmni: Wasił, Szarkow, Karpo, Dubas, Jędrzej, Wowk, Wasil Petrykowski. Ciż hajducy, iż na posłudze zwyczajnej, żostawać będą, wolni od wszelkich podatów dworskich i miejskich, jako też od innych cięźarów zostawać mają. (A zwyczajna posługa tak się rózumieć ma, aby zawsze swój porządek na usługi wojenne mając, gotowi byli zawsze tam iść, gdzie im od Jego Mości pana diedzica rozkazanie (przyjdzie). I z brodów i od zamkowej usługi wolni zostali).

Staw wielki:

Staw wielki pod miastem, zastawiony, którego spust chodził dobrych lat po fl. 24000, teraz podaje się fl. 18000. Mlyn przy bramie miejskiej przy tej stronie od miasta, w ktorym cztery kamieni mącznych: na dwócb mielą, a dwie kole niedokonczone. Stępy jedne wygotowane o piąci gniazdach. Przy tym młynie jest Litwiniec młynarz za prawem, podług którego, iż to przedtem nie bywało, trzeciej miary odstępuje, dawnego zwyczaju trzymać się deklaruje. Na kamienie, na łoje, na żelaza arendarze młynów trzema groszami, a młynarz czwartym groszem przykładać się powinien. A kamienie miastu odwozić mają podług potrzeby. Czwarta miara onemu należy, z której wieprze karmić, ze dworu danych, z kamienia na rok i siekierą robić do zamku co potrzeba.

Młyn drugi, po drugiej stronie tychże otoków. Tam bywało i teraz jest dwa kamienie, trzecia stępa i koło stępne. Przy tym młynie Fedor mlynarz na tejże powinności, jako Litwiniec. Młyn trzeci na środku grobli; przy upuście. Przy jednej stronie od miasta pobudowano na trzy kola maczne, na czwarte stępne, teraz i do kół dwie mącznych a trzecie stępy. Przy tym młynie mielnik Semen Sekreta.

Młyn czwarty, na drugiej stronie tegoż otoka zbudowany, na dwa kola mączne i trzecie stępy: w nich gniazd cztery. Powinność tych mielników jako i pierwszego. Przy tym młynie Łukasz Stasiów. (Powinność tych młynarzów, każdego z nich, robić siekierą do zamku, co potrzeba, wieprzów z każdego koła ukarmić, a z osobna z pola, jeśli z nich który jakie trzyma, płacić. A przedtem od koła po złotemu płacić powinien).

Następuje: "Inwentarz wsi w kluczu Tarnopolskim JWP. Stanisława na Koniecpolu Koniecpolskiego, starosty dolinskiego, pu1kownika wojsk etc. J. K. M. Pana, z ruzkazania JMCi Pana Woyciechowsldego, komornika podolskiego, spisany A. D, 28 martii 1672.
Podaje z niego tylko najważniejsze daty:

1. Wieś Biala:

Połowicznikow 3. (robocizna 3 dni, wołów 2, konia 1, ,czynszu 22 gr., żyta półmacek 4, owsa 2, kapłona 1, kur 2, jaj 6J), Czetwerników 6 [2, 2, 1, 11, l, w razie' nie posiadania wołów miasto 1 płacą 12 gr.) Powinność poddanych: robić od ś. Wojciecha do ś. Marcina po trzy dni w tygodniu a od ś. Marcina do s. Wojciecba po dwa dni. Czynszu po gr. 12, obuźnego po gr. 10, owsa osmak cztery, żyta osmak dwie; kapłona i kur dwie, jajec 6. Dziesięcina pezelna dziesiąta. A zażynki, obżynki, zakuski, obkuskie, tłukie jedne, zaworki, oborki, zwoski i obwosk. A ci, co po dwa dni robią powinni dawać IJół tego, co po trzy dni robią, i szarwarek. - Wolanie 4. Ci powinni zazynki, óbźynki i t. d. Komornicy 3, Pop, diak, Damian z zięciem. Ten pasiek Jmci dogląda, wolny zostaje. Których w Biały Nr. 2. - Bojarze(ci 'na usludze na dobrach Jmci) 2. - Zyta posiano na Jmci Dobrodzięja na zimę os. 16. Skupszczyzny z pol kop 60.
- Szlachta: P. Nosowicz na 4 dworzyszczach, p. Piotrowicz, na 2 dworzyszczach, p. Chronowicz na 2 dworzyszczach. p. Szumly na 1 ½ dworzyszczach. Ci powinni na usługach Jmci Dobrodzieja zostawać.

Wieś Czestylów:

Ostap Kaluzny z zięciem (3, - , 4, 22, 2, 4, 1, 2, 6), Andrej (1, 2), Stecko (-, 1, 1,) Mikołaj Wolanik (-, -, 2.), Roman pieszy (1,) Grzegorz pieszy (1). Komornicy 2, Bojarowie 2, (na usłudze); Wołosza: Bołan na 2 dworzyszczach, Czeczelnicki na dworzysczu, Zaleski z zięciem na dwóch dworzyszczach. Ci pod chorągwią nadworną zostają.

Wieś Iwaczow:

Poddani 4 (2, 2, 1), Wolaniki 8 (3 konie, inni piesii). Powinność tych, zaźynki, obżynki i t. d. - Wolni: P. Steblows.ki na czterech dworzyszczach z poddanymi swymi, który i prawo ma; Paweł Dowbosz, ten pod chorągwią nadworną zostaje Jmci. W tej wsi staw wielki zastawiony, rok temu minął.

Wieś Maliszowce:

Połowiczniki 4 (3, 3, 2, 22, 2, 4, 1, 2, 6), Trzecinniki 2 (2, 2; 2, 11; 1, 2, -, 1, 3)., Powinność poddanych j. w.) Procyk ataman, Fedor Swadka (ten lasn doziera). Wolaniki 5. (1. koń); Andrey pop wolny, Semian diak wolny; Komornicy 3 (wół 1.) Kozacy 2 (Ci na usłudze Imci zostają).

Wieś Jankowce:

Dwor w okopie. Tam wchodząc: Wrota niedobudowane, po środku podwórca budynek, do którego wchodząc drzwi na biegunach. Izdebka z sieni z drzwiami na biegunach. Piec kaflowy, prosty, zły. Okienek dwie. W drewno oprawnych szklannych. Za izdebką komora, do której wchodząc drzwi na biegunie. A z drugiej strony izdebki komora dla gęsi, bez drzwi. Ten budynek słomą nakryty. Z osobna piekarniana izdebka z sienkami z drzwiami dwoma na biegunach, w której i okienko szklanńe proste w drewno oprawne.

Obora opleciona z wszystkich stron i ostrogiem okładziona ze dwoch stron a z trzeciej strony wedłuź chlewy dla bydła. Ogrodów dwa oplecionych. Tamze winnica z słodowną pospolu i izba z sieni.

Sklepow jeszcze niedobuwano. Żyta na zimę posiano miary tarnopolękiej osmaczek 20. Osada. Połowiczniki 8 (3, 2; (1), 1, 22, 2, 4; 1, 2, 6), Czwertynniki 8 (2, 2, (1) 1, 11, 1,2, -, 1). Z nich Maxim ataman(-l, 1, -); Petro Wołyniec pobereznik i Sewery pobereznik (ci powinni lasu dozierać) wolni. Chałupnicy 8 (l). Z, nich jeden ma konia, czterech wołu. Komornicy 2 (1 kon), Klimenty pop, Wasil diak. Powinność j. w. Bojarze 4. Pan Sieklucki, ten za prawem siedzi.

Wieś Czernichów Polowiczniki 4' (3,2, 1, 22, 2, 4, 1, 2, 6), Trzecinnicy 4; (2, 2, - (l); 11, 'l, 2, -, 1), Chałupnicy 12 (1,- (1), konie mają po jednemu 4)., Krondat bojarzyn, ten na usłudze Jmci Dobrodzjeja zostaje. Łucik pobereżnik. Łoboda pobereżnik. Powinność tych pobereźników lasów pańskich dozierać za posłuszenstwem wójta tarnopolskiego Jmci p. Lubienieckiego jako leśniczego (Na to nie masz zgody w której dzierzawie mnie powinni słuchać). W tej wsi staw zastawiony rok. Młynów dwa na zwyczajnych powinnościach to jest z koła gr..... ) Na rok powinni mielnicy wieprzów dwa ukarmić, dawać z koła po zł. jednemu, z siekierą na potrzebę dworską co tydzień póść. W których młynach dwóch mielników.

Inwentarz ten spisany na gruncie i podany do trzyletniej possessyi arędowanej Wielmoznemu Jmci p. Kasztelanowi Czernichowskiemu d. 28 martii 1672.Następuje: Summariusz ze wsiów do Tarnopola należących rocznej intraty sumowanej Anno ut supra. Podaję tylko sumy: Biała 220 fl. 8 gr., Czestyłów 70 fl. 22 gr., Iwaczów 243 fl. 18 gr., Maliszowce 85 fl. 26 gr., Jankowce 319 fl. 2 gr., Czernichów 251 fl. 22 gr. Dziesięcina pszczelna ze wszystkich wsiów pół beczków dwa t. j. 120 fl. Summa prowentów z miasta i stawów 17796 fl. 16 gr., Ze wsiów robocizny, osypy z dziesieciną pczelną 1317 fl. 8. gr. Summa summarum intraty rocznej z włości tarnopolskiej fl. 
polskich dziewietnaście tysięcy sto trzynaście i gr. 24.

Ponieważ tedy na rok jeden wynosi rocznej intraty sumy 19113 fl. 24 gr., co na lat trzy wyniesie 55341 fl. 24 gr. MPanu Czernichowkiemu nie nalezy do wytrzymania przez lat trzy tylko 50600 fl. tedy w additament przychodzi przez lat trzy do skutku. Jmci Pan starosta doliński od Jmci Pana Czernichowskiego 4741 fl. 18 gr. A już należy pensya kościelna Jm. księdzu proboszczowi tutecznemu tarnopolskiemu do roku 600 fl., na kwartał po 150 fl. a na lat trzy 1800 fl. Eliaszowi Konczewiczowi, armatą zamkową zawiadującemu, na rok 80' fl., na lat trzy 240. Patronowi spraw pańskich w grodzie trembowelskim, to jest Jm. Panu rejentowi, na rok 100 fl. na lat trzy trzysta. Czego wszystko do lat trzech czyni sumę 2340 zł. Zostaje przy Jm. Panu Czernichowskim sumy za lat trzy względem additamentu 2361 zł. 18 gr.), które Jm. pan Czernichowski do skarbu Jm. Pana Starosty dolińskiego według obowiązku kontraktowego najpierwszą rekwizycyą przy wyjściu roku od daty dzisiejszej oddać submituje się powinnien będzie.

Datum et actum 28 Martii 1672. Indueta Relationum castrensium Tremboveliensium t. 186 
p. 1637 - 1683.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Ключові слова

Відео (233) Спогади (151) Паралелі (112) Цікаве (104) Люди (79) Ірина Максимів (64) Листівки PL (54) Євреї (51) Парафіяльний костел (47) 1944 (45) Фото PL (41) Статті (38) Загальний вид (37) Катедра (35) Фотосалон (34) дядьСаша (34) 1917 (33) Неіснуючі будинки (33) Сумне (32) Шевченка (32) Кухня (29) Став (28) Невідоме (26) Старий замок (25) Книги (24) Володимир Мороз (22) Стара синагога (22) Діти (21) Підземелля (21) 1939 (20) Пам'ятники (20) Микулинецький цвинтар (19) Смішне (19) Вокзал зд (18) Старий ринок (18) Транспорт (18) Ярослав Максимів (18) Готель Подільський (16) Карти (16) Руїни (16) 1СВ (15) Володимир Сушкевич (15) Монастирська церква (15) Надставна церква (15) Середня церква (15) Зима (14) Магістрат (14) Німецька окупація (14) Руська (14) 1908 (13) 1938 (13) Нове окописько (13) Ріка Серет (13) Фото СРСР (13) Герб (12) Стара преса (12) 1918 (11) Адам Міцкевич (11) Онуфрій Саїк (11) Роман Івашкевич (11) 1941 (10) 2011 (10) Голокост (10) Документи (10) Перша гімназія (10) Різдво (10) 1930-ті (9) Єзуїтський костел (9) Майдан Волі (9) Медицина (9) Околиці (9) ППР (9) Підзамче (9) СРСР (9) Сражение за Тарнополь (9) 1903 (8) 1915 (8) 1936 (8) 1950-ті (8) Ігор Король (8) Володимир Громницький (8) Залізниця (8) Майдан Волі 2 (8) Меморіальні дошки (8) Олег Швидкий (8) Острозького (8) Полковниківка (8) Промо (8) Сагайдачного (8) Свята (8) Фото (8) Фото SV (8) Шевченка 21 (8) 1898 (7) 1900 (7) 1930 (7) 2006 (7) 2012 (7) Sowiniec (7) Богдан Свистун (7) Войско (7) Володимир Кріса (7) Загребелля (7) Олександр Семенів (7) Перші москалі (7) Пожежники (7) Сокіл pl (7) Старий парк (7) 1910 (6) 1911 (6) 1931 (6) 1942 (6) 2013 (6) 2СВ (6) NAC (6) Аерофотозйомка (6) Вбивства (6) Володимир Лучаківський (6) Дитинство (6) Йозеф Перль (6) Коперніка 14 (6) Любомира Бойцун (6) Музеї (6) Музика (6) Міст рампа (6) Новий замок (6) Оболоня (6) Окружний суд (6) Поділ (6) Радіо (6) Сагайдачного 3 (6) Стахо-вар'ят (6) Тарновського (6) Трьохсторонній годинник (6) Тюрма (6) Фонтани (6) Юрій Свідерський (6) 1896 (5) 1913 (5) 1926 (5) 1935 (5) 1945 (5) 1962 (5) Багата (5) Бойня (5) Весілля (5) Влодко Іваницький (5) Володимир Мисула (5) Віадук (5) Ганна Саїк (5) ДАТО (5) Демографія (5) Диваки (5) Криниці (5) МЕМ (5) Омелян Кузьміньчук (5) Острозького 9 (5) Парк Шевченка (5) Петриків Голокост (5) Рудка (5) Станіслав Ковальчук (5) Стефа Заводович (5) Сун (5) Театралка (5) Українською (5) Шевченка 3 (5) 1672 (4) 1861 (4) 1868 (4) 1872 (4) 1895 (4) 19 липня (4) 1901 (4) 1907 (4) 1909 (4) 1914 (4) 1916 (4) 1919 (4) 1921 (4) 1923 (4) 1933 (4) 1943 (4) 1947 (4) 1952 (4) 1956 (4) 1990 (4) 2003 (4) 2014 (4) 23 травня (4) Адресова 35 (4) Бабада (4) Влада (4) Гвара (4) Готель Пунчерта (4) Грушевського 2 (4) Джерела (4) Доли (4) Дорошівка (4) Дім Парнаса (4) Електрівня (4) ЗУНР (4) Замкова брама (4) Качали (4) Кладка (4) Кульчицької 4 (4) Листопадова 4 (4) Махабунди (4) Миколая (4) Назва міста (4) Освіта (4) Острозького 11 (4) Острів Чайка (4) Палац Загребелля (4) Плани (4) Пляжі (4) Польською (4) Промисловість (4) Руська 23 (4) Сагайдачного 4 (4) Св.Вінцентій (4) Спорт (4) Старе окописько (4) Татарська (4) Турист (4) Українська гімназія (4) Фортеця (4) Фото DE (4) ЦУМ (4) Цвинтарна брама (4) Цегла (4) Чорновола (4) Шевченка 29 с (4) Шпацір (4) Юзеф Пілсудський (4) Ярослав Гулько (4) 1 січня (3) 11 листопада (3) 1825 (3) 1836 (3) 1840 (3) 1888 (3) 1890 (3) 1892 (3) 1893 (3) 1894 (3) 1897 (3) 1899 (3) 1906 (3) 1912 (3) 1920 (3) 1924 (3) 1925 (3) 1927 (3) 1929 (3) 1932 (3) 1934 (3) 1946 (3) 1949 (3) 1954 (3) 1955 (3) 1957 (3) 1959 (3) 1969 (3) 1970 (3) 1983 (3) 1994 (3) 2002 (3) 25 квітня (3) 29 вересня (3) Іван Мазур (3) Ігор Дуда (3) Іграшки (3) Альбоми (3) Анатолій Лещишин (3) Ашкеназі (3) Богдан Васильків (3) Броварня (3) Будинок на цвинтарі (3) Білецька (3) Валова (3) Ветерани (3) Віктор Хара (3) Вілла Грабовського (3) Гетто (3) Грушевського (3) Дмитро Мулярчук (3) Замонастирська (3) Захоронки (3) Йосип Сліпий (3) Каналізація (3) Каплиця Антонія (3) Коперніка 1 (3) Кульчицької (3) Кульчицької 3-5 (3) Легенди (3) Листопадова (3) Листопадова 5 (3) Листівки СРСР (3) Львів (3) Майки (3) Микола Саїк (3) Мстислава 2 (3) Міст Петриків (3) Неіснуючі МО (3) Неіснуючі вулиці (3) Новий світ (3) Німці (3) Острозького 20 (3) Подільська Нижня (3) Подільський банк (3) Події (3) Поховання (3) Похорони (3) Рейхенберг (3) Релігія (3) Речі (3) Руська 56 (3) Сагайдачного 2 (3) Сасовер (3) Сергій Чернишов (3) Сибір (3) Старий ринок 1а (3) Староство (3) Січинського (3) ТОКМ (3) Театр (3) Франка (3) Франка 12 (3) Хмельницького (3) Цвинтар Загребелля (3) Цвинтар рогатка (3) Цвинтарна каплиця (3) Шевченка 33 с (3) Шевченка 39 (3) Шия (3) Шмуель Агнон (3) Юля Саїк (3) Ялинка (3) Ян Тарновський (3) св Текля (3) 1 вересня (2) 10 лютого (2) 12 липня (2) 12 листопада (2) 15 березня (2) 15 квітня (2) 17 липня (2) 18 липня (2) 1809 (2) 1817 (2) 1829 (2) 1851 (2) 1860-ті (2) 1870 (2) 1873 (2) 1875 (2) 1880 (2) 1882 (2) 1883 (2) 1886 (2) 1891 (2) 1905 (2) 1922 (2) 1928 (2) 1937 (2) 1940 (2) 1948 (2) 1953 (2) 1958 (2) 1960 (2) 1960-ті (2) 1968 (2) 1975 (2) 1992 (2) 1995 (2) 1997 (2) 2008 (2) 2010 (2) 2015 (2) 21 червня (2) 22 травня (2) 24 липня (2) 25 жовтня (2) 27 серпня (2) 27 червня (2) 28 серпня (2) 30 серпня (2) 31 липня (2) 4 липня (2) Ігор Герета (2) Ігри (2) Ідеї (2) Ілярій Брикович (2) Іпотечний банк (2) Автовокзал (2) Андрей Шептицький (2) Баба Слава (2) Бережанська (2) Богдан Любий (2) Борделі (2) Борис Кошечкін (2) Будинок Свистуна (2) Вадим Перець (2) Василь Бекесевич (2) Великдень (2) Випивка (2) Водоканал (2) Галягура (2) Гоголя 3 (2) Годинник Катедра (2) Готель Адлера (2) Готель Польонія (2) Готель Тернопіль (2) Дороги (2) Едуард Гронський (2) Жебраки (2) Завод Доли (2) Зарихти (2) Кава (2) Казимирівська площа (2) Калина (2) Ковчег (2) Кооперативний (2) Коперніка (2) Криниця родючості (2) Крушельницької (2) Людовік Фінкель (2) Магістрат 1 (2) Михайло Бріль (2) Могила ЖСР (2) Міст маяк (2) Над Ставом (2) Новий рік (2) Обеліск (2) Олексій Столяров (2) Острозького 45 (2) Пам'ятник Бандері (2) Пам'ятник Леніну (2) Пам'ятник Франку (2) Пам'ятник Хмельницькому (2) Пам'ятник Шевченку 2 (2) Пані з мітлою (2) Парк Топільче (2) Парохіяльний дім (2) Пелих дім (2) Пенза (2) Перемога (2) Перля (2) Пирогова (2) Пласт (2) Поляки (2) Поліція (2) Пошта (2) Рогатка (2) Рідна школа (2) Сагайдачного 13 (2) Сквер Шевченка (2) Слупи (2) Сніжинка (2) Собача печера (2) Стадникової (2) Старий млин (2) Степан Ратич (2) Струсів (2) Татари (2) Тварини (2) Торговиця Збруч (2) Труба (2) Франка 10 (2) Фундація Острозького (2) Фільми (2) Хмельницького 17 (2) Хмельницького 33 (2) Цвинтар 1 (2) Цукровня (2) Четверта церква (2) Шашкевича (2) Шевченка 1 (2) Шевченка 23 (2) Шептицького (2) Шептицького 7а (2) Ярослав Стецько (2) о Білинський (2) 1 квітня (1) 1 лютого (1) 1 травня (1) 10 вересня (1) 10 жовтня (1) 10 квітня (1) 11 липня (1) 12 березня (1) 12 квітня (1) 12 лютого (1) 12 травня (1) 13 лютого (1) 13 січня (1) 14 грудня (1) 1488 (1) 15 лютого (1) 15 серпня (1) 1544 (1) 1545 (1) 1555 (1) 1561 (1) 1570 (1) 16 жовтня (1) 16 квітня (1) 16 листопада (1) 16 травня (1) 1607 (1) 1609 (1) 1610 (1) 1611 (1) 1612 (1) 1614 (1) 1627 (1) 1636 (1) 1643 (1) 1648 (1) 17 вересня (1) 17 листопада (1) 17 лютого (1) 17 травня (1) 1730 (1) 1744 (1) 1763 (1) 1770 (1) 1783 (1) 1785 (1) 1799 (1) 18 березня (1) 18 лютого (1) 18 серпня (1) 1818 (1) 1819 (1) 1827 (1) 1831 (1) 1838 (1) 1841 (1) 1843 (1) 1847 (1) 1849 (1) 1853 (1) 1855 (1) 1856 (1) 1858 (1) 1862 (1) 1864 (1) 1865 (1) 1867 (1) 1869 (1) 1870-ті (1) 1874 (1) 1876 (1) 1881 (1) 1885 (1) 1887 (1) 19 березня (1) 19 вересня (1) 19 жовтня (1) 19 квітня (1) 19 травня (1) 1902 (1) 1904 (1) 1920-ті (1) 1940-ві (1) 1950 (1) 1951 (1) 1961 (1) 1963 (1) 1965 (1) 1967 (1) 1970-ті (1) 1972 (1) 1973 (1) 1974 (1) 1977 (1) 1982 (1) 1985 (1) 1989 (1) 1990-ті (1) 1996 (1) 1998 (1) 2 вересня (1) 2 грудня (1) 2 липня (1) 2 листопада (1) 2 травня (1) 20 березня (1) 20 січня (1) 20 червня (1) 2000 (1) 2001 (1) 2004 (1) 2009 (1) 2016 (1) 2017 (1) 21 березня (1) 21 грудня (1) 21 лютого (1) 21 серпня (1) 22 грудня (1) 22 липня (1) 22 січня (1) 23 березня (1) 23 вересня (1) 23 листопада (1) 23 січня (1) 23 червня (1) 24 січня (1) 24 травня (1) 24 червня (1) 25 грудня (1) 25 лютого (1) 25 січня (1) 25 червня (1) 26 вересня (1) 26 грудня (1) 26 липня (1) 26 листопада (1) 27 грудня (1) 27 січня (1) 28 березня (1) 28 квітня (1) 28 липня (1) 28 травня (1) 29 липня (1) 29 червня (1) 3 вересня (1) 3 грудня (1) 3 травня (1) 30 вересня (1) 30 травня (1) 31 серпня (1) 4 лютого (1) 4 серпня (1) 5 березня (1) 5 квітня (1) 5 лютого (1) 5 травня (1) 6 березня (1) 6 квітня (1) 7 березня (1) 7 серпня (1) 7 травня (1) 7 червня (1) 8 листопада (1) 8 серпня (1) 8 червня (1) 9 квітня (1) 9 лютого (1) 9 серпня (1) FB (1) TSL (1) Єзуїти (1) Іван Горбачевський (1) Іван Заруцький (1) Іван Франко (1) Ікона 1730 (1) Ікони (1) Інвентарі (1) Ірена Гут (1) Австро банк (1) Австрія (1) Авіація (1) Агенор Голуховський (1) Аксельрод (1) Алея Леніна (1) Алея Раціборського (1) Ангел хоронитель (1) Антон Кохановський (1) Антон Марчевський (1) Багата 2 (1) Багата 9 (1) Бакаїха (1) Банки (1) Березовиця (1) Близнюки колійові (1) Борис Демків (1) Броварна (1) Броварна 14 (1) Бронепотяг (1) Брюкнера (1) Бюлетень 1975 (1) Бюст Стецьку (1) Біла гора (1) Білецька 47 (1) Білогірська (1) В'ячеслав Чорновіл (1) Валерій Старічков (1) Валова 12 (1) Валова музей (1) Вандалізм (1) Василь Вишиваний (1) Василь Стефаник (1) Вбиральні (1) Вертеп (1) Виговського (1) Випадкова зустріч (1) Водохреща (1) Володимир Калин (1) Володимир Мандль (1) Вольф Мессінг (1) Вулицями славетних (1) Відродження (1) Вільне Життя (1) Вітошинські (1) Газ (1) Галицька (1) Георгій Жуков (1) Герета дошка 1 (1) Глибока (1) Глиняна (1) Глиняна 6 (1) Глінки (1) Гнатюка (1) Гоголя (1) Гоголя 11 (1) Голод камінь (1) Голодомор (1) Горбатий (1) Гранд старий (1) Гриби (1) Григорій Грицина (1) Гримайлів (1) Громницького (1) Даніель Штекель (1) Дарія Цвек (1) Джон Звожек (1) Дзвіниця рогатка (1) Домініканська площа (1) Дошка Голубович (1) Дошка Лисенку (1) Дошка Лучаківському 1 (1) Дошка Подільський (1) Дошка УДГ (1) Дошка Франку (1) Дошка Чайковському (1) Дошка Штаб (1) Дошка тюрма (1) Дошка школярі (1) Діонізій Шолдра (1) Діорама 1944 (1) Епідемії (1) Живова (1) За Рудкою 45 (1) Замкова (1) Замкова 16 (1) Зацерковна (1) Йозеф Галічер (1) Кадр памяті (1) Казначейство (1) Камінна (1) Камінна 3 (1) Кападоція (1) Каплиця рогатка (1) Каплиця святоіванівська (1) Карпенка (1) Качали 9 (1) Клуб Тернополян (1) Козаки (1) Козацький острів (1) Колекціонування (1) Коперніка 18 (1) Корисне (1) Котляревського (1) Котляревського 2 (1) Котляревського 4 (1) Кошари дубовецькі (1) Кошари замкові (1) Криниця СР (1) Культура (1) Кульчицької 5 (1) Кіно Україна (1) Кіномайстерня (1) Липа (1) Липова 12 (1) Липова 7 (1) Липова. Липова 8 (1) Листопадова 1 (1) Листопадова 2 (1) Львівська (1) Літак (1) Літаки парк (1) М'ясокомбінат 2 (1) М'ясокомбінат 3 (1) МД Загруддя (1) Магістрат 2 (1) Макет (1) Малюнки (1) Медова (1) Микита Хрущов (1) Микола Лисенко (1) Микола Невеселий (1) Микулинецька (1) Михайло Перль (1) Млин Галля (1) Могила Губер (1) Монастирського (1) Морозиво (1) Мстислава (1) Музей Коперніка (1) Музей Крушельницької (1) Музей Чорнобиль (1) Музей політ (1) Музилище 1 (1) Містика (1) Надія Грицина (1) Назарія (1) Назви вулиць (1) Нассау (1) Нахман Крохмаль (1) Незалежності пам (1) Ніч (1) ОДА (1) ОСС (1) Оболоня 13 (1) Одяг (1) Оксана Флінта (1) Олександр Керенський (1) Олександр Пушкін (1) Олесь Маляр (1) Омелян Пріцак (1) Опільського 2 (1) Опільського 6 (1) Острозького 13 (1) Острозького 26 (1) Острозького 62 (1) Острів закоханих (1) Офензива (1) Пагорб (1) Пам'ятник Пілсудському (1) Пам'ятник Шевченку 1 (1) Пан Богдан (1) Паращука (1) Паращука 2 (1) Паращука 4у (1) Парк Загребебелля (1) Паркова (1) Переходи Гайова (1) Перехід Білогірська (1) Печери (1) Пленер Медобори (1) Пляж Біла Гора (1) Погода (1) Погорілес (1) Погруддя Словацького (1) Пологовий (1) Порох Гал (1) Порох Пет (1) Посацка (1) Праведники (1) Проституція (1) Риба (1) Рудольф Галль (1) Руська 15 (1) Руська 25 (1) Руська 28 (1) Руська 37 серце (1) Руська 4 (1) Руська 52 (1) Сагайдачного 6 (1) Самогубці (1) Свят (1) Середня дзвіниця 1 (1) Сидір Голубович (1) Символіка (1) Симон Петлюра (1) Скаути (1) Скульптури Кузнєцова (1) Славко Луцишин (1) Словацького 4 (1) Солодощі (1) Соломія Крушельницька (1) Спога (1) Стадіон (1) Стара ватра (1) Стара піцерія (1) Старий ринок 1 (1) Старошкільна (1) Статистика (1) Стефанія Садовська (1) Стосунки (1) Стрільців 13 (1) Стрільців 17 (1) ТДМУ (1) ТНПУ (1) Танцорова 51 (1) Тарас Циклиняк (1) Татарська 35 (1) Телефон (1) Темпель (1) Тернопіль у плині літ (1) Торгівля (1) Транс (1) Тубдиспансер (1) УГКЦ (1) Фарна (1) Фото 2СВ (1) Франка 11 (1) Франка 20 (1) Франка 7а (1) Футбол (1) Фігурка Нечая (1) ХБК (1) Хмельницького 15 (1) Хмельницького 27 (1) Хмельницького 9 (1) Храми (1) Хрест Загребелля (1) Хрест Чернівецька (1) Цвинтар 2 (1) Цвинтарна (1) Цистерна із спиртом (1) Цікав (1) Чеслав Бліхарський (1) Човнева станція (1) Чорновола 1 (1) Чорновола 14 (1) Чорновола 4 (1) Чорновола 5 (1) Чумацька (1) Чумацька 25 (1) Швейц павільйон (1) Шевченка 10 (1) Шевченка 15 (1) Шевченка 18 (1) Шевченка 25 (1) Шевченка 5 (1) Шептицького 2 (1) Шибениця (1) Школя Перля (1) Шмуель Раппопорт (1) Шоста школа (1) Шпиталь новий (1) Шталаг (1) Юзеф Галічер (1) Юрій Заводович (1) Юрій Луговий (1) Яким Ярема (1) Ян Вікалюк (1) Ян Матейко (1) Яремчука 32 (1) Яремчука 39 (1) Ярослав Ч (1)